Lindy Hop level placement for advanced levels

We will be conducting a new level placement for our highest levels in Lindy Hop, E and F. 

Typically, those who have already completed these levels have been exempt from undergoing another audition. However, we have now made the decision to move away from auditions and instead use level placements to improve the level distribution of our courses and enhance the quality for participants. With this new system we want to include everyone in this level placement, ensuring that each individual is placed at the appropriate level.

The level placement will take place on August 30th at 6:30 PM at Ungdomens Hus in Malmö. There, you will have the opportunity to dance with both our instructors and your fellow course participants. Our instructors on these levels will assess and assign you to the level that best suits your skills and knowledge.

If you are registered for, but are not placed in  the E-level course this fall, you will be offered a place in an equivalent number of D-level courses instead. Full payment for F-level courses will only be required after the level placement, as there are no concurrent courses at the same day and time to transfer your registration to. However, in this case you still have the right to have your registration moved to any lower-level course.

Dancing regards,

The Teacher Team

Summer swing and big dance party in Lund

Spring dance courses and social dances are coming to an end soon, but there are still some exciting activities left. We have just started an advanced Lindy Hop course and will be starting a Balboa course next week. Mark your calendars and big swing dance party in Lund on June 3rd.

If you have friends who are interested in trying swing dancing, be sure to send them to our beginner weekends and social dances with beginner classes.

As summer approaches, we will have Swing In the Park starting on June 21st and Swing on the Beach starting on July 2nd. Both events will have drop-in classes in Lindy Hop, and we will also be opening up for other swing dances an hour before the regular time. If you are interested in teaching these, please register here.

Have a look at our plan for the fall season.

Monday Night Swing on April 24th will be moved to Stadshallen, and on May 29th to Smålands Nation, which will also be the last occasion this spring.

You can get all important dates in a printable format here, and the online calendar can be accessed here.

Welcome to contribute with your dance story to the anthology about lindy hop.

See you on the dance floors!

Bidra med din danshistoria till antologin om lindy hop

Nils-Erik Norrby, aktiv dansare i HepTown och Cat’s Corner, har inlett arbetet med en antologi om dans, med fokus på lindy hop. Alla som vill skriva om upplevelser, tankar, minnen eller andra teman som rör dans är välkomna att bidra. Du kan skriva kortfattat eller utförligt, om dåtid, nutid eller framtid. Ordet är fritt.  

Nils-Erik Norrby, aktiv dansare i HepTown och Cat’s Corner, har inlett arbetet med en antologi om dans, med fokus på lindy hop. Alla som vill skriva om upplevelser, tankar, minnen eller andra teman som rör dans är välkomna att bidra. Du kan skriva kortfattat eller utförligt, om dåtid, nutid eller framtid. Ordet är fritt.   
Kontakt: nils-erik.norrby@proton.me 

Dansen som föregick orden. Dansen som ersatte orden. 

Nils-Erik Norrby 

Det finns texter jag läst som dröjer sig kvar och bär med mig i med- och motgång. Ord jag vill läsa igen, men inte minns var jag läste eller vem som var författaren. 

Några av dessa ord minns jag så här:

’Minns du hur det var? Du dansade ut på golvet. Du brydde dig inte om vad de vuxna omkring dig tyckte. Du virvlade runt, du var fri. Gör det igen, gör det igen.’

Dansen föregick orden. I dansen var vi fria, före vi visste vad frihet var. I dansen fann vi oss själva. Sedan växte vi. Vi blev inte vuxna än, men vi sökte och strävade ständigt efter vuxenheten. Där och då började allt bli komplicerat. Dansen var inte längre friheten. 

Någonstans där i tidsspannet mellan våra otvungna första virvlar ut på golvet och vuxenhetens horisont lärde vi oss hantera pennan. I varje fall var det så för mig som formade mina första bokstäver i mitten av 1980-talet. Blyertspennor och färgkritor och någon gång äran att få lov att skriva på svarta tavlan med en kalkkrita. Det är vad vi hade. Att skriva om det här idag känns lite som att vara född på stenåldern, fast så var det ju inte. Men det är länge sedan, en förfluten tid där inga skärmar utöver tv 1 och tv 2 fanns i våra liv; att vi i framtiden skulle kunna skriva på skärmar fanns inte i min föreställningsvärld. Jag tror inte idén fanns hos mina klasskamrater heller. Men fantasin fanns där och den fick mig och andra barn i klassen att skriva långa texter, även om det naturligtvis inte var alla som ville skriva. Men för oss som ville skriva var långa sammanhängande texter med mål, mening, handling och kraft något ärofullt. Kanske fann vi i skrivandet en ersättning för den tidiga barndomens frihet i dansen. 

Skrivandet blev en ventil när dansen gradvis övergick i självrannsakan, intriger och tävlan om att vinna någons gunst, utseendefixering, öronbedövande diskotek och känslor av att vara misslyckad. 

Vi växte upp och utan att någon tycktes förstå hur det gick till, hur tiden kunde gå så snabbt och saker kunde bli så annorlunda mot förr, fanns skärmarna plötsligt och ständigt i vardagen. 

Communitysajter, chattforum, e-post, Ansiktsboken, bloggar, ”tweets”, ”insta”, ”snapp”. Listan är långt ifrån fullständig och det är nog svårt för någon att idag räkna upp samtliga allmänt tillgängliga nätverk för kommunikation som funnits på internet under 2000-talet. Men ett vet jag och det är att endast en mindre andel av det som skrivs i dessa forum är några längre texter. Orden är få och meningarna fragmentariska. Författaren David Bodanis har i boken ”Electric Universe: How Electricity Switched on the Modern World” från 2006, en personlig skildring av kvinnor och män som lade grunden till dagens elektriska och uppkopplade värld, uttryckt att 300 år av teknisk utveckling används för att förmedla viktiga budskap som:

’-Jag sitter på bussen.’     

För någon som lärde sig skriva med målet att skriva långt, djupt och utförligt har tvåtusentalet blivit en vilsenhetens tid. Vem läser böcker och antologier idag? Vem har tid med detta i en tid när tiden aldrig tycks räcka till? Är det inte tidernas kanske största ironi att den digitala teknik som skulle spara så mycket tid åt oss istället lett oss till en ständig uppkoppling där lugnet aldrig riktigt vill infinna sig? 

I mitten av 2010-talet var jag på väg att ge upp tron på skrivandet som ett medium som hade någon framtid annat än för ett fåtal ”bokmalar” och ”original” som ’inte ville hänga med i utvecklingen’. Men under senare år har något hänt. 

Vid någon tidpunkt i debatten om skäl att bromsa euforin över ständig uppkoppling, i ett 2020-tal där det skrivits böcker om ’digital detox’ och där de som haft råd betalat astronomiska summor för att hyra en sjöbod utan uppkoppling, sökte jag mig tillbaka till skrivandet. Men det var inte i första hand debatten som förde mig hit, utan dansen. 

Dans är dialog utan ord, ett oskrivet språk, men en önskan om kommunikation, omtanke och förståelse. Dansen kan vara en befrielse från en vardag som präglas av ord. Men för någon som åldersmässigt i statistisk mening tragglat sig fram till andra halvlek; från skoldiskon, skolgymnastikens mobbningspräglade kursmoment i folkdans, metodiska buggkurser och dansbandskvällar där portarna behövde bevakas av respektingivande vakter, för att på 2020-talet landa i swingdansen ”lindy hop”, har det växt fram en önskan att få skriva om dans. Men också en vilja att uppmuntra andra att skriva.  

Jag har strävat efter att sätta ord på lyckan dans kan ge men också hur den kan sätta ramar i livet. Dans kan vara längtan efter någon och trivseln med många. Precis som det skrivna ordet tror jag som sagt att den kan göra oss friare.  

’Minns du hur det var? Du dansade ut på golvet. Du brydde dig inte om vad de vuxna omkring dig tyckte. Du virvlade runt, du var fri. Gör det igen, gör det igen.’

Tickets for the swing dance party and more classes

At noon tomorrow, March 7th we release the tickets and volunteer spots for The Lindy Hop & Balboa Swing Dance Party April 1st. This edition has less taster classes and more social dancing to more DJs on two dance floors. The weekend also features a Balboa Beginners’/Fundamentals weekend and a Balboa practice for more experienced dancers.

If you want more Lindy Hop classes we have Connection theme blocks starting soon and a bunch of beginners’ Lindy Hop to send your friends too.

As usual there are social Lindy Hop dances every Monday and Wednesday and some Sundays. Some of these dates have taster classes and some are moved to other venues. Make sure you always check the dance calendar, print this dance overview and put it on your fridge.

Special dates

8/3 Wednesday Night Hop + Lindy theme class 

15/3 Wednesday Night Hop + beginners Balboa 

21/3 Start of Tuesday beginners Lindy Hop in Malmö

26/3 Sunday tea-dance + Cats’ Corner yearly meeting

1-2/4 Beginners BALBOA weekend in Malmö

1/4 Swing Dance Party – Balboa Lindy Blues

10/4 FREE Monday Night Swing + beginners class  at Stadshallen

15/5 Monday Night Swing + beginners class  

22/5 Monday Night Swing + beginners class  

20-21/5 Beginners Lindy Hop weekend in Malmö

27-28/5 Beginners Lindy Hop weekend in Lund

29/5 FREE Monday Night Swing + beginners class at Smålands Nation

https://www.heptown.com/calendar/

https://www.heptown.com/classes/

https://www.heptown.com/balboa/

Happy New Swing Dance Year!

Hope you had some great holidays and are ready for more dancing!

Since last we have opened the registration for the blues dance weekend and there will most likely be a blues dance party the 28th of January.

Social dances start next week and will move around a bit thus make sure you check the calendar and invite your friends to the facebook events.

Get a season pass including at least 18 Mondays for only 699 kr.
And check out all Mondays at https://www.heptown.com/monday-night-swing/

Spring courses

Sign-Up for spring Lindy Hop classes and send your friends to the beginners weekends and beginners taster classes

We are continuing with and evolving our essential building blocks make sure you get em all

https://www.heptown.com/classes/

https://www.heptown.com/classes/schedule/

Balboa and Blues  now have their own pages

More events in  our printable calendar and online calendar.

Getting ready for your Lindy Hop weekend

A page with practical information for those that have just signed up for a beginners Lindy Hop weekend

Practical information for those who have just signed up for a beginner’s Lindy Hop weekend course. Most of the information is also applicable to those who take a course spread over several evenings.

This is general information that applies to all weekends and all venues. More specific information will be sent out a few days before your specific workshop.

Good to know

 • CLOTHES. Attire is usually a mixture of training and everyday clothes. At social dances, people sometimes wear retro or vintage styles. Comfortable and loose-fitting or stretchy is good, and most people avoid tight jeans for example. an extra shirt/clothes can also help you stay fresh throughout the day.
 • SHOES. Bring your most comfortable indoor shoes. There are no requirements, but most people bring some version of sneakers/trainers/tennis shoes to classes. A slightly (or much) smoother sole can help you slide more while dancing. NO black-soled outdoor sneakers that leave black marks on the floor. Those who dance often will usually dance in a mix of sneakers, leather soled shoes, or suede soled shoes at social dances. 
 • WATER. A water bottle and an extra T-shirt or clothes are also good to have to keep you hydrated and fresh throughout class.
 • LUNCH. Feel free to bring a lunch box and eat together. However, we usually do not have access to a kitchen, cutlery, etc. Lunch breaks are one (1) hour.
 • VALUABLES. Always bring all valuables into the course room.

The next course

After the Beginners course, the next course is called “B. Beginners-continued” and is offered as a semester course on several different days in Lund and Malmö. Don’t wait too long to register…

https://www.heptown.com/classes/#bc

There are several chances to repeat the beginner’s course and/or send your friends to one here:

https://www.heptown.com/classes/#beginners

and events with a beginners taster class

https://www.heptown.com/classes/#Lindy-Hop-taster

Lindy Hop, Balboa and Blues dance registrations are open!

Registration for courses and workshops spring 2023 is open

Spring Lindy Hop, Balboa and Blues classes are now open for registration!

Sign-Up for spring Lindy Hop classes and send your friends to the beginners weekends and beginners taster classes

We are continuing with and evolving our essential building blocks.

https://www.heptown.com/classes/

https://www.heptown.com/classes/schedule/

Social dance season finales

Join us for the last Monday Night Swing at Kårhuset December 5th before we move to Smålands Nation the 12th and season finale the 19th. The last one is free for all that sign-up in advance!

Cats’ Corners last Wednesday Night Hop is on the 14th.

All Mondays and Wednesdays from December 5th include a beginners Lindy Hop hour to send your friends to.

More events in  our printable calendar and online calendar.

Spring Lindy Hop registration, more classes this Fall and a Balboa weekend

Beginners’ Lindy Hop and beginners’ Balboa weekends and courses are already open for registration. Registration for some Spring semester Lindy Hop courses opens soon. Next week we are starting the 2nd round of the new 5 weeks theme blocks and you can still grab a spot.

Beginners’ Lindy Hop, Swing Kids and beginners’ Balboa weekends and courses are already open for registration. Registration for some Spring semester Lindy Hop courses opens soon. Next week we are starting the 2nd round of the new 5 weeks theme blocks and you can still grab a spot.

Also make sure you grab a spot at our good friends Cats’ Corners workshop with the fabulous DecaVitas

Monday Night Swing this Monday October 24th is moved to Smålands and we have a Shim Sham class at our Monday study circle the following Monday….

Check out; more important dates below, a printable calendar, our online calendar and the course page.

Charing is caring! Jon our Facebook events, share and invite your friends

Monday Night Swing in Lund

HepTowns social dance usually every Monday 20-22 at Kårhuset 

Moved to Smålands Nation: 24/10, 14/11, 12-19/12

Starts at 18.30 with a 1h drop-in for beginners: 28/11 – 19/12

Wednesday Night Hop in Malmö

Cats’ Corners social dance every Wednesday 20-22:30 at Moriskan

https://www.facebook.com/catscornermalmo

Open Lindy Study Circles in Lund

Practice at Lerbäckskolan on Sundays 16-18 and Mondays 17-19

https://www.heptown.com/classes/schedule/#F22

Important dates 

 • 21/10 Spring course registrations: B levels
 • 24-25/10 2:nd round of 5 weeks theme classes starts
 • 25/10 Beginners’ evening course start in Malmö
 • 29-30/10 DecaVitas in Helsingborg & Malmö
 • 29/10 Autumn swing Night in Malmö
 • 30/10 Sunday social dance in Malmö (odd weeks)
 • 31/10 Learn the Shim Sham
 • 1/11 The Blues Dance Circle in Lund (even weeks)
 • 4/11 Blues t.b.a
 • 12-13/11 Beginners Lindy Hop weekend in Lund 
 • 19-20/11 Beginners BALBOA weekend in Malmö 
 • 25/11 Spring course registrations: C-F levels
 • 26-27/11 Beginners Lindy Hop weekend in Malmö
 • 27/11 Free Swing Salsa Tango Party in Lund

More swing dancing this Fall

We are in the final sprint of an amazing summer with lots of free events with beginners taster classes in Lindy Hop and Blues dance. Cats’ Corner’s social dance starts on August 31st, we start the first semester courses on Sunday September 4th and the Monday Night Swing at Kårhuset starts on September 12th, first occasion of both social dances include beginners hour to send your friends to

Sign-up for courses and send your friends to one of the beginners’ weekends. Experienced Lindy Hoppers are very welcome to participate for free with the code EXTRALF. We especially need more leads this weekend due to cancellations. 

New this autumn: awesome theme blocks, Swing Kids, Blues dance and “Study Circles” as a space to practice..

Theme courses, semester courses and social dances

 • Sundays in Lund: space to practice 16-18, Swing Kida, A-, B- and themed-courses 15-20
 • Mondays in Lund: space to practice 17-19, B, C, and theme-courses 17.30-20.10, social dance 20-22
 • Tuesdays in Malmö: B, DE, several different themed courses and solo jazz 17.30-21.30
 • Wednesdays in Malmö: B, C, E and several different themed courses 18.15-19.45, Social dance 20-22.30
 • Every other Tuesday in Lund: Blues dance course and social dance 19:30-21:30

Sign-up for courses

Important dates

 • 27-28/8 Beginners Lindy Hop weekend in Malmö 
 • 28/8 Swing dance event in Helsingborg
 • 3/9 NGBG Gatufest: Free class & live music 
 • 5/9 No regular Monday Social But we got alternatives 17-19
 • 3-4/9 Beginners Lindy Hop weekend in Lund 
 • 31/8 First Wednesday Night Hop at Moriskan
 • 12/9 First Monday Night Swing at Kårhuset
 • 17-18/9 Beginners Lindy Hop weekend in Malmö
 • 17/9 Lindy Hop & Shag at Kulturnatten in Lund

Much more in the event calendar and course schedule

Fall Lindy Hop course registration

Beginner Lindy Hop weekends are already open for registration and while the summer activities are in full swing, we open registration for the autumn semester courses at noon on July 18th. However, there is no stress as everyone who registers until noon July 25th has the same chance to get a spot.

There will be lots of Lindy Hop courses on Sundays, Mondays, Tuesdays and Wednesdays!

New for this year is that we will offer lots of interesting shorter blocks of classes, including courses that run on an even/uneven week

On Sundays and Mondays, there will also be family-friendly “Lindy Hop & Solo Jazz Study Circles” where you choose if you want to, social dance, train yourself, share something and/or participate when others share.

There may also be a Swing Kids/Teens course

Click here to read more about the courses.

Click here for updated printable calendar with important dates

Click here for the full event calendar

And here for the facebook events to invite your friends to

Important swing dance dates

Every Wednesday Swing in the park in Lund
Every Sunday Swing at the beach in Malmö

Both include free beginners’ Lindy Hop classes. Wednesdays also include Swing Kids/Teens classes

 • 18/7 Registration opens for semester classes
 • 3/8. Last Wednesday Swing in the park
 • 6-7/8 Beginners Lindy Hop weekend in Lund 
 • 8/8 First Monday Swing in the park
 • 9/8 First Tuesday Blues in the park
 • 13-14/8 Beginners Lindy Hop weekend in Ynglingarum
 • 14/8 Last Swing at the beach in Malmö
 • 27-28/8 Beginners Lindy Hop weekend in Malmö 
 • 3-4/9 Beginners Lindy Hop weekend in Lund 
 • 5/9 First Monday Night Swing at Kårhuset (prel)
 • 7/9 First Wednesday Night Hop at Moriskan (prel)
 • 10-11/9 Beginners Lindy Hop weekend in Malmö (prel)

Fall course registration is open

Beginner weekends are already open for registration and while the summer activities are in full swing, we open registration for the autumn semester courses at noon on July 18th. However, there is no stress as everyone who registers until noon July 25th has the same chance to get a spot.

Beginner weekends are already open for registration and while the summer activities are in full swing, we open registration for the autumn semester courses at noon on July 18th. However, there is no stress as everyone who registers until noon July 25th has the same chance to get a spot.

There will be lots of Lindy Hop courses on Sundays, Mondays, Tuesdays and Wednesdays!

New for this year is that we will offer lots of interesting shorter blocks of classes, including courses that run on an even/uneven week

On Sundays and Mondays, there will also be family-friendly “Lindy Hop & Solo Jazz Study Circles” where you choose if you want, dance socially, train yourself, share something and/or participate when others share.

Click here for registration and more information.

Click here for an updated printable calendar with important dates

And here for the calendar with even more events

Important swing dance dates

Every Wednesday Swing in the park in Lund
Every Sunday Swing at the beach in Malmö

Both include free beginners’ Lindy Hop classes. Wednesdays also include Swing Kids/Teens classes

 • 18/7 Registration opens for semester classes
 • 3/8. Last Wednesday Swing in the park
 • 6-7/8 Beginners Lindy Hop weekend in Lund 
 • 8/8 First Monday Swing in the park
 • 9/8 First Tuesday Blues in the park
 • 13-14/8 Beginners Lindy Hop weekend in Ynglingarum
 • 14/8 Last Swing at the beach in Malmö
 • 27-28/8 Beginners Lindy Hop weekend in Malmö 3-4/9 Beginners Lindy Hop weekend in Lund

End of season, Summer Swing, Swing Kids and Fall classes

English translation will be available below soon(ish)

TRANSLATION IN PROGRESS….

Spring semester in coming to an end with the last Monday Night Swing May 23rd and the Last Wednesday Night Hop June 8th. The last course, a theme class, The Congeroos show routine starts on Wednesday

The semester is ends with lots of social dances that include a beginners Lindy Hop drop-in class that you can send all your not yet Lindy hoppin trends to

And Cats’ Corners big Lindy Hop weekend Malmö Spring Jump. This year they have added a beginners’ Lindy Hop weekend in cooperation with HepTown.

Summer swing, Swing Kids, social dance and beginners’ taster classes

Wednesdays in Lunds stadspark, Swing In The Park, premieres June 15th and will this year be expanded to include swing Kids/Teens dance classes. Sunday swing at Ribban beach in Malmö kicks off July 3dr.

Click to see all social dances that include beginners Lindy Hop drop-in class.

Vi försöker samla allt som händer, oavsett arrangör, i HepTowns kalender och i  Öresunds Kalendern på Facebook.

Beginners’ Lindy Hop weekends

Some beginners weekends are already scheduled and open for registration and more will open for registration later…

Lindy Hop Fall semester

Höstterminen kommer att bjuda på massor av kurser på flera nivåer i Malmö och Lund. Traditionellt är de flesta kurser i Lund på Måndagar med några kurser på Söndagar. I Malmö är det tisdagar och onsdagar som gäller. Jämfört med våren 2022 hoppas vi kunna erbjuda fler kurser på onsdagar och (nästan) lika många på tisdagar

New course layout!
What would you like to improve in your Lindy Hop?

Själv skulle jag t.ex. vilja bli bättre på att (orka) dansa snabbt utan att fuska. Fuska är jag redan bra på 🙂

Baktanken med frågan är att vi i instruktörsgruppen diskuterar vad som krävs för att bli en bra dansare. Vi har idag basblock A-C som går igenom grunderna och sen D och E där innehållet är helt fritt och varierar mellan terminer. Den som går D (medel) många gånger och för olika instruktörer har då ofta utsatts för mycket av det som krävs för att söka till E men det saknas lätt några pusselbitar. Pusselbitar vi försöker identifiera och paketera i kortare temakurser. Tanken är att ersätta i första hand D men massa små kurser i allt från “snabba fötter” till “slow and groovy” och “improvisation & musikanpassning” så att du kan välja både det du tycker är kul och det du behöver mest samt instruktörer kan välja det de är mest inspirerade av och bäst på att lära ut.

Feedback som skrivs i denna tråd eller i andra hand på mail tar vi med oss till en helhelg i början på juni då instruktörsgruppen kommer att gräva ner sig ordentligt i ämne. 

Experienced extra leads are offered to participate for free on the beginner weekend 14-15 / 5

Gäller även erfarna följare som vill lära sig att föra.

Vill du även vara med på de tre festkvällarna tillkommer 450kr för Party Pass som normalt kostar 700kr. Skriv en kommentar om extraförare samt party pass i din anmälan så justerar vi priset, som i första automatiska mailet visar fullt pris. Anmäl dig här

Kostnaden för Party Pass går oavkortat till Cats’ Corner för att täcka kostnader för Malmö Spring Jump

The corona restrictions in Sweden will be lifted from February 9th

The pandemic is not over but it is now entering a new phase where restrictions are no longer needed.

We’ll keep most of our precautionary measures for a while longer but can now soon start social dances and increase the number of course participants who in several venues have now been limited to 14 people.

Most courses have already been postponed to the middle/end of February, thus it is not too late to sign-up.

Singn-up here

Vaccination remains important to reduce the risk of infection and greatly reduce the risk of serious illness. The interval for the 3rd dose has now been reduced to 3 months.

You do not to be a Swedish citizen to get vaccinated in Sweden!

Book vaccination here and get more information in english here

We are also pleased to announce that our friends from Cats’ Corner will be arranging their fantastic Lindy Hop dance camp Malmö Spring Jump the 13-15th May 2022. During the weekend, a beginners’ weekend will also be offered in collaboration with HepTown

Decisive factors for the removal of the restrictions in Sweden

 • Knowledge of omicron with several international studies showing milder disease
 • The number of covid patients at intensive care is stably low despite massive spread of infection
 • High vaccination coverage with a high vaccination rate in recent weeks

(Se hela presskonferensen och läs vad FHM skriver.)

What about Lindy Hop courses and social dances?

 • The social dances will return in mid-February. Preliminary start the 14th February
 • We can now accept more than 14 participants for a course in a large 170m2 room but will continue to avoid unnecessarily large course groups.
 • We keep most of our previous measures such as keeping the partner rotation on the courses down for a while longer
 • Staying home when you are ill has always been a good idea. Let’s make it a permanent rule!
 • We still like to see that participants are vaccinated, but from 9 February it is no longer a requirement we can make.

Our complete list of requirements and recommendations

Spring course registration is open!

BIG thank to teachers, volunteers and participants who participated in the autumn semester!

Registration for the spring semester courses opened yesterday, but no stress as everyone who registers until 12.00 on 28 December has the same chance of getting a spot as we will raffle the queue order.

New for this year is that Wednesdays will offer various shorter theme courses. Some of these are already published and open for registration. More will be published and open for registration on the 12th and 19th of January. Feel free to come up with suggestions and wishes! Do you want to teach a theme course yourself?

https://www.heptown.com/classes/schedule/

New restrictions from the 23rd of December 2021

What do they mean for our courses and social dances? According to estimates, the peak of the spread of infection will be in January, thus restrictions can possibly be released before the course semester start in mid-February, but at present no dates have been set. If they are not released and for courses and social dances before that, it could look like the following

Social dances

At public events, to which our social dances in their current form are assumed to belong, only seated guests are allowed if there are more than 20 people. A return to antisocial dance training with a permanent partner and pre-registration may be relevant here as a substitute for the social dances

Classes

For culture and leisure activities, requirements are set at 10 square meters per person. This, our courses should follow even if the course activities are closed arrangements that are not legally covered by these requirements. A smaller number of participants in each course and a return to smaller rotation groups may be relevant here, or a delayed course start.

A maximum of 50 people when renting out places for private gatherings applies to those who rent out venues for classes to us, but we are already staying way below that.

Klicka för att se senaste uppdateringarna kring restriktionerna

Hang in there, book the 3rd dose, take care of yourself and have a very Merry Christmas

Your course admin

Håkan

We are back in swing!


In October, the new autumn term in Lindy Hop finally starts in Malmö and Lund. It’s not too late to sign up. Already tonight, 27 Sep, is the last Monday we dance in the ballroom at the Grand Hotel and on Monday the 4th of October we are back in the Gasquesalen in Kårhuset. On September 29, several restrictions will be lifted for those who are vaccinated. We can then have more normal courses and social dances where everyone is allowed to dance with everyone. A hugely important step for our normally very inclusive swing scene.

Vaccination requirements?

Due to FHM’s easing of the restrictions for vaccinated and new restrictions for unvaccinated, starting september 29th, we require that you are vaccinated or have natural immunity. FHM is very clear, those who are not vaccinated should not dance.
You can download your certificate here, but we do not promise to check everyone as it would take too much time and resources from courses and social dances.
In order not to discriminate, you are also admitted with a recent negative test for covid-19.
This would then apply as long as FHM has special restrictions for the unvaccinated.

Read more here

Courses

There are places left on all courses and registration is still open.

We offer

 • Nybörjarhelg nu i helgen och fler längre fram
 • Terminskurser på flera olika nivåer i både Lund och Malmö.
  Nytt för denna höst är en DE-kurs som svårighetsmässigt siktar på E-nivå men utan krav på audition. 
 • Akrobatik, en nybörjarkurs och en mer avancerad showgrupps-akrobatik
 • Solojazzdans och andra temakurser. Kommer fler än vad som nu syns.

Read more and sign-up

Social Dance

När vi går tillbaka till en öppnare socialdans är det trots vaccination extra viktigt att stanna hemma om du är minsta krasslig och respektera ett ”nej tack” om du bjuder upp någon, som vi alltid gör, men var lite extra observant då alla ännu inte är bekväma med att dansa med många..

HepTown återgår till måndagar på Kårhuset. Cats’ Corner har socialdans på onsdagar som just nu och fram t.o.m. 6 oktober håller till på Brändan, men flyttar sen till Ungdomens hus för att sen åter vara tillbaka på Moriskan i November

All events (regardless of who arranges it)

HepTowns events on Facebook

Cats’ Corners events on Facebook

Registration is open!? And the last Swing in the park


I
kväll 4/8 är sista Swing in the park! Kvällen inkluderar nybörjarkurs, en avrostningskurs för de som behöver komma igång efter uppehåll, samt dans till swingDJ. Tidigare på kvällen erbjuds även en inofficiell akrobatikkurs

Avrostningskurser blir det även i Malmö som temakurser med start redan 18/8 då det förmodligen även någon typ av socialdans med Cats Corner i salen nedanför kl 18-21…

Flera nybörjarhelger i Lindy Hop är redan öppna för anmälan med den första utomhus nu i helgen den 7-8 augusti!

Kurserna som pausades hösten 2020 har nu fått nya datum i september hösten 2021. Några har t.o.m. platser kvar och är öppna för anmälan. Om du hade en plats är den fortfarande din.

I oktober börjar vi sen en helt ny hösttermin. Alla detaljer är inte spikade. Mer information kommer löpande här och anmälan öppnar kl 12 den 12 augusti.

Vi gör vårt bästa för att följa och överträffa gällande restriktioner. När du dansar hos oss förbinder du dig att gör det samma. Se vad som gäller här inkluderar information om rotation och hur det funkar utan partner. Vi kommer att vara försiktiga under hösten trots att många då kommer att vara vaccinerade.

Håll ut, ta han om och vaccinera dig så kan vi snart dansa som vanligt igen…

Happy Holidays!

With vaccines rolling out faster than expected we hope we can all dance together again quite soon. Meanwhile, hang in there, stay safe and well!

In case you missed we want to recommend the following from our friends:

4 Swedes fantastic swing camp The Snowball just opened the registration for a virtual edition https://www.thesnowball.se/

LinaMaria & Jerry from Teater Trassel, known to most of you as teachers, MCs, singers and dancers in our local scene made a Christmas Calendar from their cabin in Ynglingarum…https://www.facebook.com/trasselsagor.

Don’t miss the grand finale of:https://www.facebook.com/Lindychristmas

And lots more that we did not have time to find right now…

Registration is open!

At noon today, the 24th of September we finally open the registration for the fall semester.

At noon today, the 24th of September we finally open the registration for the fall semester. Read more about that here.

Tonight at 18.00 we kick off The Authentic Jazz Solo Swing Dance Project in Malmö. This is already an ongoing thing in Lund every Monday. Both with theme classes of 1-3 occations On the Monday Night Swing, we also have a Swing Practice where you can dance to DJ music in the Grand Hotel ballroom.

 Läs om Måndagsswingen på svenska här

Back in swing!

I måndags hade nya Måndagsswingen premiär på Grand Hotell och imorgon 14/9 fortsätter vi med dubbla nybörjar prova-på i Lindy Hop kl 18 & 19 samt både nybörjar och mer avancerad Solo Charleston kl 20 & 21. Följande måndagar blir det Swing Practice kl 20 samt olika solodanskurser kl 21. Drop in är möjlig genom att visa sitt medlemskort. Men säkrast att anmäla sig då solokurserna blev fulla senaste måndagen.
Vi har ännu fler solodanskurser i Malmö på torsdagar. .

Socialdans?

Med början Måndagen den 21 drar vad som skulle kunna kallas socialdans igång där max 36 föranmälda dansare får swinga loss i den fantastiska balsalen på grand hotell. Anmäl dig till vår Swing Practice tilsammans med en danspartner som sen är den du dansar med eller själv som förare, följare, solo eller switch. Vi antar så att det blir helt jämnt.

Höstterminen

Först tar vi igen den pausade vårterminen enligt följande. Sen fortsätter vi med en kortare hösttermin där tanken är att alla ska stanna kvar i samma grupp och kursen fortsätter i stort sett där den andra slutade. Gick du D på onsdagar ska du helst anmäla dig till D+ samma dag och tid. Om du inte gick kurser i våras och t.ex. gick D förra hösten är kanske C+ nu en lämplig nivå. Några av dessa kursen är redan öppna, några öppnar på tisdag och resten den 24 september. Vi kommer att lotta köplatser. Anmälningarna är som vanligt bindande och du kan denna termin inte få någon återbetalning. Du kan dock få hela avgiften tillgodo och enkelt avboka med en ny knapp i antagningsmailen.

Corona-anpassningar

Dancing in the age of corona?

The restrictions was lifted February 9th, but the pandemic is not completely over and we still try to reduce risks of infection. When you social dance and take classes with us, you commit to doing the same. See what currently applies here

How we dance in times of flu and corona

Dancing comes with many positive health benefits, but when it comes to the possible spread of flu and corona, our dance interest is not only a good thing.

We follow the local risk assessments as well as official recommendations and adapt our rekommendations accordingly.

When taking part in any of our activities you are obligated to:

Reduce the risk of infection and infecting!

We think that all these rules can still apply even after 29 September.

 • Always stay home if you are sick! Especially for the slightest flu, cold like symptoms or anything else that may be a sign of covid-19
 • You should still be vaccinated against COVID-19 *
 • Wash your hands frequently with soap and warm water >30s.
 • As backup to washing hands use hand saintlier between dances.
 • Avoid touching your face. Especially the eyes.
 • Stay home if you have been in contact with people who might carry COVID-19.

* The Swedish Public Health Agency recommends that adults who have not been vaccinated take special precautions. This means that these people should avoid crowds and large crowds indoors.
We still like to see that you who take the course are vaccinated, but from 9 February it is no longer a requirement we can make.

HepTown will:

 • Inform, repeat and nag about the above points to reduce the spread of infection
 • Keep down the number of participants/course
 • Make sure there is access to soap and hand sanitizer
 • Limit and make partners rotation voluntary on all courses**
 • As far as possible, have substitutes ready for instructors who obviously stay at home if they have symptoms.
 • Be prepared to pause all or part of the course activities again

** How do we eliminate/reduce the partner rotation on the courses?

And what happens to someone who does not have a partner?

Changing partners is voluntary during the pandemic, but we then want to go back to courses where everyone dances with everyone as the courses work much better that way.

If needed we might go back to using rotation groups during the fall 2022, but right now the plan is to have regular rotation where everyone dances with everyone

 1. Anyone who has or acquires a permanent dance partner simply dances with this one.
 2. Those who do not have a regular dance partner are paired together on arrival per course occasion and dance with the same person all evening.
 3. Those who wish to participate in a minimized form of rotation, form rotation groups of 2-3 pairs. Within these groups, you then rotate as frequently as on a regular course.

More information about the coronavirus 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/

https://www.krisinformation.se/corona

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html

https://www.compoundchem.com/2020/03/04/hand-sanitisers/

Updates

Updated March 13th 2020 20:14

New restrictions from the 23rd of December 2021

What do they mean for our courses and social dances? According to estimates, the peak of the spread of infection will be in January, thus restrictions can possibly be released before the course semester start in mid-February, but at present no dates have been set. If they are not released and for courses and social dances before that, it could look like the following

At public events, to which our social dances in their current form are assumed to belong, only seated guests are allowed if there are more than 20 people. A return to antisocial dance training with a permanent partner and pre-registration may be relevant here as a substitute for the social dances.

Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå. Tolkar vi som att våra ordinarie kurser kan fortsätta men att vi ska undvika dansläger (som vi ändå inte har några planterade just nu)

For culture and leisure activities, requirements are set at 10 square meters per person. This, our courses should follow even if the course activities are closed arrangements that are not legally covered by these requirements. A smaller number of participants in each course and a return to smaller rotation groups may be relevant here, or a delayed course start.

A maximum of 50 people when renting out places for private gatherings applies to those who rent out venues for classes to us, but we are already staying way below that.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/december/flera-nya-atgarder-vidtas-den-23-december-nar-smittspridningen-vantas-oka/

* Not valid after February 9th. Due to FHM’s easing of the restrictions for vaccinated and new restrictions for unvaccinated, starting september 29th, we require that you are vaccinated or have natural immunity (recovered from covid-19 in the last 6 months). FHM is very clear, those who are not vaccinated should not dance.
You can download your certificate here, but we do not promise to check everyone as it would take too much time and resources from courses and social dances.
In order not to discriminate, you are also admitted with a recent negative test for covid-19 (PCR within 48h)

Time to get swingin’!

Tonight our friends at Cats’ Corner kick off their Wednesday Night Hop and Monday Night Swing is pack on Monday. Both include a beginners’ Lindy to send all your friends to or join yourself to get started.

Tonight our friends at Cats’ Corner kick off their Wednesday Night Hop and the Monday Night Swing is back on Monday. Both include a beginners’ Lindy Hop taster class to send all your friends to or join yourself to get started.

On sunday it’s finally time for a small Swing Kids/Teens course & a parents sosial dance and Lindy Acrobatics.

There is still room in many of the Lindy Hop courses this spring as we are doubling up om beginners Lindy Hop weekends, beginners continued and even some of the higher levels as C & D now available on Tuesday too.

See all of HepTowns Lindy Hop courses in the schedule

Se most of the Öresund swing and blues dance events in the HepTown Calendar

The quickest and mos reliable way to find out if there is still room for you ist to sign-up.

Hope to see you on the dance floors!

Registration opens at noon December 12th

Registration for beginners weekends, Swing Kids and Sunday courses are already open. The rest opens at noon on the 12th of December.

Registration for beginners weekends, Swing Kids and Sunday courses are already open. The rest opens at noon on the 12th of December.

Please note that everyone that signs-up the first four days has the same chance to get a spot as we will raffle the queue.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.

Find all Lindy Hop courses here

The last Monday Night Swing 2019 is December 16 and the first Monday Night Swing 2020 is January 13. Both start with a Lindy Hop taster class for beginners.

Din swingdanskurs gör dig berättigad till friskvårdsbidrag

Ditt företag är berättigat att ge dig en skattefri personalvårdsförmån som ofta kallas friskvårdsbidrag. Ett bidrag för kostnaden att delta i fysiska aktiviteter som t.ex. dans och däribland såklart swingdanser som Lindy Hop, Balboa och Jazzdans. En möjlighet som de allra flesta företag tar till vara.
 

Kvitto på swingdanskurs

Se nu bara till att skriva ut ett kvitto och lämna inn på jobbet. Kvittot får du automatiskt på mail när vi registrerat din betalning och kan även hämtas här

Klart att Lindy Hop räknas som friskvård!

Har tidigare hänt att företag påstår att dans inte räknas men numera står motionsdans t.o.m. specifikt med i skatteverkets definition.

Hur mycket får man maximalt i friskvårdsbidrag?

Det finns från skattemyndigheten ingen övre gräns så länge samma villkor gäller för alla anställda. Det är med andra ord din arbetsplats som bestämmer hur mycket pengar du kan få tillbaka.
 

Lindy Hop registration Fall 2019

We just opened the registration for A beginners weekends and B beginners’ continued. At noon on THURSDAY THE 13TH OF JUNE we open the registration for the rest of them

We just opened the registration for A beginners weekends and B beginners’ continued. At noon on THURSDAY THE 13TH OF JUNE we open the registration for the rest of them. Everyone that signs-up the first 48h will have the same chance to get a spot as we will raffle the queue at noon on Saturday.

Most courses can already be found in the schedule but lots of details will be updated during next week.

Lindy Hop schedule

Beginners Lindy Hop

NEW THIS FALL

We have managed to squeeze in C an D on Mondays near Kårhuset and will also extend the social dance as the last class ends 21.15. There will be an Extra B level where every one learns to both lead and follow (ELEF).. A full semester 10x E and 5x F starting after E has finished so that you can take both. Fast Lindy + Arial + California Routine. In addition we are planning to add at least one beginners continued weekend workshop and some kick ass jazz theme classes in August…

RAFFLE THE QUEUE?

Open registration = Everyone that signs-up for C-F the first 48 hours will have the same chance to get a spot on a course as we will raffle the queue (lotta ordningen på köplatserna). After that it’s the usual direct registration with fist come first served with usually followers in queue being accepted as soon as the usually later leaders sign-up.

Spring finale and summer swing

Spring season is coming to and end with our last Monday Night Swing in Lund on the 10th of June and Cats’ Corners’ last Wednesday Night Hop on the 12th of June.

After that there is no big break as the first of three Swing n’ Blues Summer Sessions outside Moriska Paviljongen kicks-off on the 14th of June. In Lund Swing in the Park premieres the 19th of June and “dans på stranden” has a joint inauguration for all dances the 23rd of June, continuing swingin on the beach in Malmö every Sunday all summer…

There is also lots of other summer swing dance events all around Öresund. Most of them are imported daily from 10 different organizers and conveniently gathered in our calendar.

Swing in the park ends on the 7th of August and Monday Night Swing is back on the 12th of August. We are guessing that Cats’ Corners Wednesday Night Jump will jump start around the 14th of August.