Dans i coronatider?

Restriktionerna släpptes 9 februari men pandemin är inte helt över så försöker fortfarande minska onödiga smittorisker. När du dansar hos oss förbinder du dig att gör det samma. Se vad som gäller här

Hur dansar vi i influensa- och coronatider?

Att dansa medför många mycket positiva hälsoeffekter, men när det gäller eventuell virusspridning är vårt dansintresse inte enbart av godo.

Vi följer den lokala riskbedömningen samt officiella rekommendationer och agerar därefter.

Varken vaccin eller andra åtgärder skyddar till 100% men de minskar risken att smitta och att smittas enormt mycket.

När du deltar på våra kurser och evenemang förbinder du dig att:

Minska risk för att smitta och smittas!

 • Du bör fortfarande vaccinera dig mot COVID-19*
 • Undvik dansevenemang och kurser helt och hållet om du är krasslig. Speciell vid minsta influensa-, förkylningssymptom eller annat som kan vara tecken på covid-19
 • Stanna hemma om du nyligen varit i kontakt med personer som kan bära på COVID-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30s.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit mellan danser.
 • Undvika att röra vid ansiktet. Speciellt ögonen. 

* Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.
Vi ser fortfarande gärna att du som deltar är vaccinerad men från den 9 februari är det inte längre ett krav vi kan ställa.

HepTown kommer att:

När samhället öppnas upp 9 februari och vi t.o.m. börjar med vanlig socialdans ser vi det som extra viktigt att fortsätta med följande

 • Informera om, upprepa och tjata om ovanstående punkter för att minska smittspridningen även om det mesta förmodligen redan är självklart för de allra flesta.
 • Fortsatt undvika onödigt stora grupper
 • Se till att det alltid finns tillgång till tvål och handsprit.
 • Fortsatt hålla nere på och låta rotationen av partner vara frivillig
 • Vara beredda att åter pausa hela eller delar av kursverksamheten
 • Lyssna på feedback och uppdatera denna lista

Att byta eller inte byta danspartner?
Och vad händer med den som inte har en partner?

Partnerbyte på kurs är normalt obligatoriskt men kommer även hösten 2022 att vara frivilligt. Vi går då tillbaka till kurser där alla dansar med alla eftersom det blir mycket bättre kurs då. Rotationsgrupper kan återinföras om behov uppstår igen.

Rotation med rotationsgrupper

 1. Den som har eller skaffar sig en fast danspartner får lov att dansa endast med denna, men gärna delta i en liten rotationsgrupp.
 2. De som inte har en fast danspartner paras på plats ihop per kurstillfälle. Vi försöker få jämnt antal förare och följare men det kan ibland bli ojämnt. Överskott på förare/följare får då också vara med i rotationen.
 3. De från både punkt 1 och 2 som önskar delta i en mindre form av rotation bildar rotationsgrupper om 3-6 par. Inom dessa grupper roterar man sen lika frekvent som på en vanlig kurs. Överskott på förare/följare bör då idealiskt delta i de rotations grupperna som har flest par.
 4. Förvänta dig dock inte att detta kommer att fungera prefekt och bli rättvist för alla på alla eller ens merparten av alla kurstillfällen. Deltagande kommer att variera kraftigt då du ska stanna hemma vid minsta symptom och rotationsgrupper kommer att spontant bildas på sätt som inte blir rättvist för alla. Vi gör vad vi kan och hoppas på förståelse i dessa mycket speciella tider.

Punkt 3 är ett frivilligt men mycket viktigt tillägg då vår filosofi alltid varit att man lär sig bäst om man dansar med flera olika, men att alla inte bör dansa med alla på grund av corona situationen.

Normalläget med kurser där alla dansar med alla

På en vanlig kurs anmäler sig ungefär hälften med en partner och hälften anmäler sig helt själva. Alla deltar sen i partner rotationen och lär sig på så sätt mycket bättre.

Vi försöker anta jämnt antal förare och följare men det kan ibland bli ojämnt. Överskott sprids ut i cirkeln så att alla får dansa

Den som av medicinska eller andra specifika skäl inte kan delta i rotationen är såklart inte tvingad att göra det. Meddela gärna detta redan vid anmälan.

Socialdans

Vi är en mycket öppen dansscen där vi på socialdanser inte bryr oss särskilt mycket om dansnivå. Du får bjuda upp vem du vill men kom ihåg att respektera ett ”nej tack”, som vi alltid gör, men var lite extra observant. Alla kommer inte vara bekväma i att dansa med många olika. Några kommer på grund av pandeminatt fortsatt vilja hålla sig till en eller några få ett tag till.

Feedback är mycket välkommen!

classes@heptown.com och på 070-567 52 92

Mer information om coronaviruset och restriktioner

FHM 16/9 https://youtu.be/dNB9fA4qmsw?t=1003

FHM 23/9: https://youtu.be/DiyYwtCEa_I?t=615

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/

https://www.krisinformation.se/corona

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html

https://www.danceplace.com/grapevine/dance-in-the-time-of-corona/

https://www.compoundchem.com/2020/03/04/hand-sanitisers/

how to wash hands

Nya restriktioner från 23 december 2021

Vad innebär de för våra kurser och socialdanser? Enligt beräkningar kommer toppen på smittspridningen redan i januari så de kan möjligen släppas innan terminskurserna drar igång i mitten på februari men i nuläget är inga datum satta. Om de inte inte släpps och för kurser och socialdanser innan dess skulle det kunna se ut som följer.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, dit våra socialdanser i nuvarande form antas tillhöra, tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer. En återgång till osocial dansträning med fast partner och föranmälan kan här bli aktuell som substitut till socialdanserna

Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå. Tolkar vi som att våra ordinarie kurser kan fortsätta men att vi ska undvika dansläger (so vi ändå inte har några planterade just nu)

För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person. Denna bör våra kurser följa även om kursverksamheten är slutna arrangemang som juridiskt sett inte omfattas av dessa krav. Mindre antal deltagare i varje kurs och återgång till mindre rotationsgrupper kan här bli aktuellt alternativt senarelagd kursstart om restriktionslättnader aviseras före start.

Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster gäller för de som hyr ut kurslokaler till oss, men där håller vi redan oss lång under.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/december/flera-nya-atgarder-vidtas-den-23-december-nar-smittspridningen-vantas-oka/

Nya restriktioner från 13 januari 2022

Dessa nya restriktioner innehöll inga nyheter som påverkar våra kurser

Danssportförbundet har tillsammans med Riksidrottsförbundet och FHM gjort noga avvägningar som landat i att de anser att kurser ska fortgå. Hälsoaspekten antas här väga tungt. Läs mer här

* FÖLJANDE KRAV SLOPADES 9 FEB Med anledning av FHMs lättnader för vaccinerade och nya restriktioner för ovaccinerade som infördes 29 september kräver vi att du är vaccinerad eller har naturlig immunitet (tillfrisknat från covid-19 de senaste 6 månaderna). FHM är här mycket tydliga med att den som inte är vaccinerad ska inte dansa.
Du kan ladda ner ditt intyg här, men vi lovar inte att kontrollera alla då det skulle ta för mycket tid och resurser från kurser och socialdanser.
För att inte diskriminera släpps du även in med ett färskt negativt test (PCR inom 48h) för covid-19, men du bör då vara extra försiktig.
Detta kommer endast att gälla så länge som FHM har kvar sin särskilda restriktioner för ovaccinerade. FHM 16/9, FHM 23/9