Kurser och socialdans pausas. Dans i influensa- och coronatider

nu när Dansportförbundet nu förlänger sin rekommendation med att allt ska pausas fram till 30/4 så gör vi det och fortsätter att utvärdera läget

how to wash hands

Kurser och socialdans pausas

Att dansa medför många mycket positiva hälsoeffekter, men när det gäller eventuell influensaspridning är vårt dansintresse inte enbart av godo.

Vi följer den lokala riskbedömningen samt officiella rekommendationer och agerar därefter.

Om vi enbart följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående mindre evenemang och även träning specifikt så kan vi i nuläget fortsätta med kurser och socialdanser, men då dans är en aktivitet med närkontakt och nu när Dansportförbundet nu förlänger sin rekommendation med att allt ska pausas fram till 30/4 så gör vi det och fortsätter att utvärdera läget

Vad händer nu?

Då det inte är troligt att vi kan genomföra några kurser denna termin är ett av förslagen att vi fortsätter hålla humöret uppe med onlineaktiviteter samt videoklipp i grupperna för de olika kurserna för att sen i början på hösten ta igen de förlorade kurstillfällena.

När dessa då skulle kunna börja är såklart idag svårt att bedöma och andra förslag på lösningar är mycket välkomna.

Vi vet m.a.o. idag (27/3) inte hur vi ska lösa detta men jobbar på att hitta en lösning.

Minska risk för att smitta och smittas!

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30s
  • Undvika att röra vid ansiktet. Speciellt ögonen 
  • Täck munnen/näsan när du hostar/nyser även om endast astma/allergi*
  • Undvik dansevenemang och kurser helt och hållet vid influensa eller förkylningssymptom.
  • Stanna hemma om du nyligen rest i riskområden eller på annat sätt varit i kontakt med personer som kan bära på COVID-19,  

* Det allmänna tipset om att använda armvecket är kanske inte det bästa vid socialdans men fortfarande mycket bättre än att hosta/nysa rakt ut. En näsduk är såklart bäst men att använda händerna som genast tvättas funkar som nödlösning.

Uppdateringar:

Vi uppdaterar i första hand här om läget skulle förändras

2020-03-13 kl 19:48

Vi pausar kurser och socialdanser fram till 31/3

Mer information om coronaviruset 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/

https://www.krisinformation.se/corona

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html

https://www.danceplace.com/grapevine/dance-in-the-time-of-corona/

https://www.compoundchem.com/2020/03/04/hand-sanitisers/

This post is also available in: Engelska