Kurser och socialdanser pausas igen fram t.o.m. 17 november…

Alla kurser och socialdanser är pausade!

Som utvecklingen av corona pandemin ser ut nu kommer pausen att behöva förlängas. Förmodligen till en bra bit in i mars eller längre…

Hur dansar vi i influensa- och coronatider?

Att dansa medför många mycket positiva hälsoeffekter, men när det gäller eventuell influensaspridning är vårt dansintresse inte enbart av godo.

Vi följer den lokala riskbedömningen samt officiella rekommendationer och agerar därefter.

 • Efter nya pausen fortsätter vi kurser med våra nu inarbetade försiktighetsåtgärder
 • Nedan bygger på FHMs rekommendationer och Svenska Danssportförbundets tolkningar av dessa
 • Text i denna färg är nyligen uppdaterad/tillagd. Uppdaterad 16 september.

När du deltar på våra kurser och evenemang förbinder du dig att:

Minska risk för att smitta och smittas!

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30s.
 • Som backup, använd handsprit mellan danser.
 • Undvika att röra vid ansiktet. Speciellt ögonen 
 • Täck munnen/näsan när du hostar/nyser även om endast astma/allergi*
 • Undvik dansevenemang och kurser helt och hållet om du är krasslig. Speciell vid minsta influensa-, förkylningssymptom eller annat som kan vara tecken på covid-19
 • Stanna hemma om du nyligen varit i kontakt med personer som kan bära på COVID-19,  

* Det allmänna tipset om att använda armvecket är kanske inte det bästa vid socialdans men fortfarande mycket bättre än att hosta/nysa rakt ut. En näsduk är såklart bäst men att använda händerna som genast tvättas funkar som nödlösning.

HepTown kommer att:

 • Informera om, upprepa och tjata om ovanstående punkter för att minska smittspridningen även om det mesta förmodligen redan är självklart för de allra flesta.
 • Hålla nere och minska antalet deltagare/kurs*
 • Ersätta de små lokalerna med större lokaler med bättre ventilation.
 • Se till att det alltid finns tillgång till tvål och handsprit.
 • Minska på samt göra rotationen av partner frivillig på alla kurser **
 • I möjligaste mån ha vikarier redo för instruktörer som självklart stannar hemma om de har symptom. I annat fall är paus för kursen självklar.
 • Vara beredda att åter pausa hela eller delar av kursverksamheten
 • Se till att det är vädringspaus mellan alla kurser
 • Lyssna på feedback och färdigställa denna lista

* Kurserna som påbörjades i våras har redan färre deltagare per kurs då fler nivåer fått dubbla grupper. Vi kommer att fortsätta hålla nere gruppstorlekarna och sätta maxantal för måndagsswingen på långt under 50pers/pass

** Hur eliminerar/minskar vi partner-rotationen på höstens kurser?
Och vad händer med den som inte har en partner?

Efter att frågan diskuterats med lärare och elever har vi landat i följande som är det man i stort kan förvänta sig på kurserna den närmsta tiden.

 1. Den som har eller skaffar sig en fast danspartner får lov att dansa endast med denna, men gärna delta i en liten rotationsgrupp.
 2. De som inte har en fast danspartner paras på plats ihop per kurstillfälle och dansar med samma person hela det aktuella kurstillfället .
 3. De från både punkt 1 och 2 som önskar delta i en minimerad form av rotation bildar rotationsgrupper om 2-3 par. Inom dessa grupper roterar man sen lika frekvent som på en vanlig kurs. Överskott på förare/följare bör då idealiskt delta i de rotations grupperna som har 3 par.
 4. Förvänta dig dock inte att detta kommer att fungera prefekt och bli rättvist för alla på alla eller ens merparten av alla kurstillfällen. Deltagande kommer att variera kraftigt då du ska stanna hemma vid minsta symptom och rotationsgrupper kommer att spontant bildas på sätt som inte blir rättvist för alla. Vi gör vad vi kan och hoppas på förståelse i dessa mycket speciella tider.

Punkt 3 är ett frivilligt men mycket viktigt tillägg då vår filosofi alltid varit att man lär sig bäst om man dansar med flera olika, men att alla inte bör dansa med alla på grund av corona situationen.

Det hela bör ses som en grund som kan utvecklas med nya och bättre idéer samt anpassas inom den specifika gruppen.

Feedback är mycket välkommen!

Gärna direkt i facebook-tråden där diskussion pågår men även till mig på classes@heptown.com och på 070-567 52 92

Mer information om coronaviruset 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/

https://www.krisinformation.se/corona

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html

https://www.danceplace.com/grapevine/dance-in-the-time-of-corona/

https://www.compoundchem.com/2020/03/04/hand-sanitisers/

how to wash hands

This post is also available in: Engelska