Swing Practice

Träningsdans till swing-DJ-musik där några kommer ensamma, andra kommer i par, någon vill dansa solo, somliga vill dansa med en och vill dansa med fler. Alla ska vara lika välkomna!

Trots att vi antar jämnt antal förare och följare kommer det inte alltid att bli bra. Det kommer ibland bli orättvist och tråkigt för någon, men tillsammans minska risken….

  1. Närmast dörren till vänster väntar eller solo-dansar de som vill ha någon att dansa med.
  2. Närmast dörren till vänster är då också ett bra ställe för par som vill byta med andra att pausa.
  3. Längst in till vänster samlar vi de  som bara vill dansa med sin fasta partner.
  4. Längst in till höger samlar vi de som bara vill solo-dansa och inte önskar att bli “räddade” av någon som vill dansa med dem

Vi ska såklart i dessa tider inte ha som mål att dansa med så många som möjligt men det vore ett trevligt mål att alla får dansa, även de gånger det blir ojämnt.

Du får gärna bjuda upp de som väntar eller solodansar enligt punkt 1 & 2 men ska låta bli att ens fråga de som pausar eller solodansar enligt punkt 3 & 4

När vi dansar kommer vi förmodligen sprida ut oss i hela salen, men om man tydligt vill visa vilken grupp man tillhör när man pausar är det bra om man sätter sig enligt ovanstående punkter.

Fler idéer, tankar, farhågor och funderingar är mycket välkomna!