Nyheter

Swing in the park | Lindy Hop | Swing Kids | 19/7

English below….

Upplev glädjen och energin i Lindy Hop med vårt välkomnande prova-på tillfälle. Ikväll blir det dessutom en extra prova-på i Lindy Hop speciellt för alla Swing Kids

HepTown och Visit Lund arrangerar swingdanskvällar i parken varje onsdag från den 21 juni till den 9 augusti 2023.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Oavsett ålder och danserfarenhet
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30-21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Olika temakurser: 17:30-18:20
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in: 18:30-19:30
 • Kvällens instruktörer: Jenny & Kim
 • Swing DJ:

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Karta: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är mycket välkomna att delta.
https://www.heptown.com/sv/kurser/

SWING KIDS/TEENS 17.30-18.20

Upplägg kommer att anpassas för åldersgrupperna och varieras från gång till gång. För de yngre bli det t.ex. mer fokus på att ha kul och leka med olika charleston- och jazzsteg till swingmusik för att mot slutet smyga in partneraspekten av dansen. För tonåringarna blir det mer likt kurser för vuxna men med högre undervisnings tempo då erfarenheten är att de lär sig mycket snabbare.
Det är för nybörjare varje gång med då innehåll varieras kan det fortfarande vara kul att gå flera gånger.
Swing Kids/Teens hålls på svenska men vi kan vid behov göra dem tvåspråkiga och inkludera engelska.

Åldersindelning
+ 19/7: 8-13år
+ 26/7: 14-17år

Vi kommer dock inte att hålla stenhårt på indelning, det handlar mer om vem kursen riktar sig till. En 14-åring kan m.a.o. hänga med udda veckor och stötta sina yngre syskon och en dansvan 12-åring har nog roligare på kursen för de något äldre…

Schema: https://bit.ly/swingml

MER ÄN BARA DANS

Detta är också ett bra tillfälle att ha en picknick eller grilla, spela några spel eller bara slappa i solen.

FYLL PÅ MED VÄTSKA!

Ta med egen vattenflaska som kan fyllas på utanför toaletterna mitt emot skateparken. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MER LINDY HOP-KURSER

https://www.heptown.com/sv/kurser/

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **
Experience the joy and energy of Lindy Hop with our welcoming beginners class. Tonight, we will also have an additional Lindy Hop session specially designed for all Swing Kids.

Yes, HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 21st of June to the 3rd of August 2023

 • The whole evening is free!
 • It is drop-in without registration
 • You are equally welcome with or without a dance partner
 • We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 17:30 – 21:00
 • Cost: Free*
 • Theme classes: 17:3O-18:20
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:30
 • Teachers tonight: Jenny & Kim
 • Swing DJ:

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining

This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

SWING KIDS/TEENS DROP-IN CLASS 17:30-18:20

We’ll try different approaches to swing dancing as kids all learn differently. e.g. Having fun while playing with charleston and Jazz steps and kinda sneaking in the partner aspect of the dance at the end. Swing Kids/Teens classes are held in Swedish but we can if needed make em bilingual and include English.

July 19th: 14-17 years
July 26th: 8-13 years

Schedule: https://bit.ly/swingml

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

https://www.heptown.com/classes/

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events
www.heptown.com/classes/

Welcome to this thing called swing!

#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken #sommarlund #2022

Wednesday Night Hop | Shim Sham | Lindy Hop | Social dance | 31/5

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

Last Wednesday night hop is the 14th of June. See schedule: https://bit.ly/swingcalendar

Tonight we open at 18:15 as we have an exciting opportunity for you to explore the iconic solo dance known as Shim Sham. This dance holds great significance within the Lindy Hop dance scene, as it is considered a fundamental skill. Whether you are a beginner or an experienced dancer, we warmly welcome you to join our workshop and discover the sheer joy of solo jazz dancing.

The Shim Sham is not just a routine; it carries a deep reverence for the legacy of the swing era. It serves as a symbol of the tight-knit community that thrives within the Lindy Hop community. We invite you to be a part of this celebration and experience the beauty and camaraderie that come with it.

 • Doors open: 18:00
 • Shim Sham class: 18:15-19:45 (stora salen)
 • Teacher: Our house cat Ali
 • Social dance: 20:00-22.30 (Stora Salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members
 • Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö
 • Map: https://goo.gl/maps/kBpFWfswzEjyKyvb9
 • Volunteer at the front desk**: http://catscorner.se/volunteering/

**Volunteering?
We often need help at the front desk.
For 30 min of your time, you’ll receive free entrance for the night.
There’s a list at the front desk.
And you can also sign-up in advance here:
https://catscorner.se/volunteering/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
https://www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
https://www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

LINDY HOP DANCE CLASSES?

This is also the home for some of HepTowns weekly courses. Take a look at:
https://www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS LINDT HOP WEEKENDS

https://www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen

2/7 – Dans på Stranden, Lindy Hop & Bluesdans med prova-på för nybörjare i båda

Welcome to Cats’ Corners swing on the beach, Sundays July 2nd to August 13th. As always there is a beginners’ Lindy Hop class at 6:30 pm and a swinging social dance at 7:30-9:30 pm.

In addition, we have expanded our range and open up an hour earlier to introduce you to other great (swing) dances. Tonight is your chance to try Blues dancing

 • Theme classes: 17:3O-18:20 https://bit.ly/swingml
 • Beginners Lindy Hop Class: 18:30-19:30*
 • Social dance: 19:30-21:30

*No pre-registration or partner needed to take part. This class is targeted at adults but courageous teens are also very welcome to join.

LOCATION

The venue is located behind the kiosk, close to Kallbadhuset.
https://goo.gl/maps/RPWgEnzqR15CSxHh6

You are very welcome to bring a blanket, a lunch pack/fika and a beach towel to make the evening even better. 🙂

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

BLUES DANCING

Blues dancing is whole a family of dances with African American roots danced to blues music, it can for instance look like this when Philippa and Vivien dance https://www.youtube.com/results?search_query=Philippa+Svensson+and+Vivien+Nivesse+blues

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
https://www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start.
https://www.heptown.com/classes/

16/7 – Dans på Stranden, Lindy Hop & Balboa med prova-på för nybörjare i båda

Welcome to Cats’ Corners swing on the beach, Sundays July 2nd to August 13th. As always there is a beginners’ Lindy Hop class at 6:30 pm and a swinging social dance at 7:30-9:0 pm.

In addition, we have expanded our range and open up an hour earlier to introduce you to other great swing dances. Tonight is your chance to try Balboa

 • Theme classes: 17:3O-18:20 https://bit.ly/swingml
 • Beginners Lindy Hop Class: 18.30-19.30*
 • Social dance: 19.30-21.30

*No pre-registration or partner needed to take part. This class is targeted at adults but courageous teens are also very welcome to join.

LOCATION

The venue is located behind the kiosk, close to Kallbadhuset.
https://goo.gl/maps/RPWgEnzqR15CSxHh6

You are very welcome to bring a blanket, a lunch pack/fika and a beach towel to make the evening even better. 🙂

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

BALBOA

Imagine yourself gliding across the dance floor, completely in tune with the vibrant jazz music. Balboa makes it possible as you share a perfect embrace, effortlessly communicating even when the tempo becomes lightning-fast or the music gets wonderfully intricate. The dance becomes a beautiful expression of the music’s rhythms, riffs, and melodies, allowing you to showcase your style and interpretation with grace and fluidity.

Sounds hard? We promise we’ll make it easy!

More balboa https://www.heptown.com/balboa/

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
https://www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start.
https://www.heptown.com/classes/

Lindy Hop nivåindelning för avancerade kurser

Vi kommer att genomföra en ny nivåindelning för våra högsta nivåer i Lindy Hop, E och F. Normalt sett har de som redan har gått dessa nivåer undgått att behöva genomgå en audition igen. Men vi har nu tagit beslutet att jämnt fördela nivån på kurserna för att höja kvaliteten för deltagarna och inkludera alla i denna nivåindelning för att säkerställa att varje individ hamnar på rätt nivå.

Där kommer du att få dansa med både våra instruktörer och dina blivande kurskamrater. Det är sedan instruktörerna på dessa nivåer som tillsammans godkänner dig för den nivå som bäst passar era färdigheter och kunskaper.

Den som är anmäld till men inte bedöms klara nivån på höstens E-kurs erbjuds då istället en plats på valfri motsvarande mängd av D-kurser. F-kurserna tar vi betalt för först efter nivåindelningen då det inte finns några kurser samma dag och tid att flytta anmälan till. Du har dock i detta fall rätt att få din anmälan flyttad till valfri kurs på lägre nivå

Danshäsningar

Instruktörsgruppen

Swing in the park | Lindy Hop | Shim Sham | 28/6

English below….

HepTown och Visit Lund arrangerar swingdanskvällar i parken varje onsdag från den 21 juni till den 9 augusti 2023.

Upplev glädjen och energin i Lindy Hop med vårt välkomnande prova-på tillfälle. Men det är inte allt! Vi har nu utvidgat vårt program och kommer att öppna en timme tidigare för att introducera dig till andra fantastiska swingdanser. Ikväll får du chansen att utforska den ikoniska solodansen Shim Sham, som anses vara en obligatorisk färdighet inom Lindy Hop-dansscenen.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Oavsett ålder och danserfarenhet
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30-21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Temakurser i olika swingdanser: 17:30-18:20
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in: 18:30-19:30
 • Kvällens instruktörer: Erika & Georg, Samantha & Håkan
 • Swing DJ: Erika

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Karta: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är mycket välkomna att delta.
https://www.heptown.com/sv/kurser/

PROVA-PÅ SHIM SHAM 17.30-18.20

Ikväll har du chansen att prova på den ikoniska solodansen Shim Sham, som betraktas som en obligatorisk kunskap inom Lindy Hop-dansscenen. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren dansare, är du välkommen att delta i vår workshop och utforska glädjen i att dansa solo jazz.

Shim Sham är inte bara en dansrutin, det är en hyllning till swing-erans arv och en symbol för gemenskapen inom Lindy Hop.

Vad blir det nästa gång?
Timmen innan huvudevenemanget öppnar vi upp för andra swingdanser. Vad som erbjuds beror helt på vad våra fantastiska deltagare vill dela med sig av. Kanske har du till och med lust att prova-på att hålla en prova-på? Anmäl intresse här: https://bit.ly/swingfml23 – vi ser fram emot att höra från dig!

MER ÄN BARA DANS

Detta är också ett bra tillfälle att ha en picknick eller grilla, spela några spel eller bara slappa i solen.

FYLL PÅ MED VÄTSKA!

Ta med egen vattenflaska som kan fyllas på utanför toaletterna mitt emot skateparken. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MER LINDY HOP-KURSER

https://www.heptown.com/sv/kurser/

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Yes, HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 21st of June to the 3rd of August 2023

 • The whole evening is free!
 • It is drop-in without registration
 • You are equally welcome with or without a dance partner
 • We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 17:30 – 21:00
 • Cost: Free*
 • Theme classes: 17:30O-18:20
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:30
 • Teachers tonight: Erika & Georg, Samantha & Håkan
 • Swing DJ: Erika

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining

This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

SHIM SHAM DROP-IN CLASS 17:30-18:20

Tonight you have the opportunity to try the iconic solo dance, Shim Sham, which is considered a fundamental skill within the Lindy Hop dance scene. Whether you’re a novice or a seasoned dancer, we warmly invite you to participate in our workshop and discover the sheer joy of dancing solo jazz.

Shim Sham is more than just a dance routine—it is a homage to the legacy of the swing era and a symbol of the tight-knit community that thrives within Lindy Hop​​

What’s up next time?
One hour before the main event, we open up to other swing dances, depending entirely on what our amazing participants want to share. Maybe you even feel like trying your hand at holding a taster class? Express your interest here: https://bit.ly/swingfml23 – we look forward to hearing from you!

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

https://www.heptown.com/classes/

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events
www.heptown.com/classes/

Welcome to this thing called swing!

#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken #sommarlund #2022

Swing in the park | Lindy Hop | Jitterbug Stroll | 12/7

English below….

HepTown och Visit Lund arrangerar swingdanskvällar i parken varje onsdag från den 21 juni till den 9 augusti 2023.

Upplev glädjen och energin i Lindy Hop med vårt välkomnande prova-på tillfälle. Men det är inte allt! Vi har nu utvidgat vårt program och kommer att öppna en timme tidigare för att introducera dig till andra fantastiska swingdanser. Ikväll får du chansen att lära dig den enkla och roliga solo jazz rutinen Jitterbug Stroll kl 17:30

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Oavsett ålder och danserfarenhet
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30-21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Temakurser i olika swingdanser: 17:30-18:20
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in: 18:30-19:30
 • Kvällens instruktörer: Erika, Samantha & Håkan
 • Swing DJ: Erika

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Karta: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är mycket välkomna att delta.
https://www.heptown.com/sv/kurser/

PROVA-PÅ JITTERBUG STROLL 17.30-18.20

Ikväll har du chansen att prova på den enkla och roliga solodansen Jitterbug Stroll.

Vad blir det nästa gång?
Timmen innan huvudevenemanget öppnar vi upp för andra swingdanser. Vad som erbjuds beror helt på vad våra fantastiska deltagare vill dela med sig av. Kanske har du till och med lust att prova-på att hålla en prova-på? Anmäl intresse här: https://bit.ly/swingfml23 – vi ser fram emot att höra från dig!

MER ÄN BARA DANS

Detta är också ett bra tillfälle att ha en picknick eller grilla, spela några spel eller bara slappa i solen.

FYLL PÅ MED VÄTSKA!

Ta med egen vattenflaska som kan fyllas på utanför toaletterna mitt emot skateparken. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MER LINDY HOP-KURSER

https://www.heptown.com/sv/kurser/

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Yes, HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 21st of June to the 3rd of August 2023

 • The whole evening is free!
 • It is drop-in without registration
 • You are equally welcome with or without a dance partner
 • We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 17:30 – 21:00
 • Cost: Free*
 • Theme classes: 17:30-18:20
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:30
 • Teachers tonight: Erika, Samantha & Håkan
 • Swing DJ: Erika

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining

This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

JITTERBUG STROLL DROP-IN CLASS 17:30-18:20

Tonight you have the opportunity to try the iconic solo dance, Jitterbug Stroll ,

What’s up next time?
One hour before the main event, we open up to other swing dances, depending entirely on what our amazing participants want to share. Maybe you even feel like trying your hand at holding a taster class? Express your interest here: https://bit.ly/swingfml23 – we look forward to hearing from you!

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

https://www.heptown.com/classes/

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events
www.heptown.com/classes/

Welcome to this thing called swing!

#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken #sommarlund #2023

Lindy Hop Beginners’ Weekend outdoor in Lund 2-3/9

Nybörjarhelg i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är välkomna att delta.

MER INFORMATION & OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN

https://www.heptown.com/sv/kurser/

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

MER LINDY HOP-KURSER

https://www.heptown.com/sv/kurser/schema/

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
<www.facebook.com/SwinginHepTown/events>

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Beginners weekend in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.

DETAILS & MANDATORY REGISTRATION

https://www.heptown.com/classes/

LOCATION

The dance-floor is located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

MORE LINDY HOP CLASSES

https://www.heptown.com/classes/schedule/

Links

www.heptown.com
www.facebook.com/SwinginHepTown/events
www.heptown.com/classes/

Welcome to this thing called swing!

#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken

Lindy Hop Beginners’ Weekend in Malmö 9-10/9

Nybörjarhelg i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är välkomna att delta.

MER INFORMATION & OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN

<https://www.heptown.com/sv/kurser/

### MER LINDY HOP-KURSER
https://www.heptown.com/sv/kurser/schema/

MER INFORMATION

www.heptown.com
<www.facebook.com/SwinginHepTown/events>

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Beginners weekend in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.

DETAILS & MANDATORY REGISTRATION

https://www.heptown.com/classes/

MORE LINDY HOP CLASSES

https://www.heptown.com/classes/schedule/

Links

www.heptown.com
<www.facebook.com/SwinginHepTown/events>

Welcome to this thing called swing!

#heptown #dans #danskurs #lindyhop #swingdans

Balboa Beginners/Fundamentals Weekend Malmö 2-3/9

Dancing Balboa is like floating on the dance floor to amazing jazz in a perfect hug with your partner and effortless communication (even at faster or crazy tempos) and expression of the rhythms, riffs, and melodies of the music.

Sign-up for this fast paced and fun Balboa weekend for both beginners’ and a bit more experienced balboa dancers with Sonja and Anton

If you have no experience of Balboa this is where you will learn the Basics. If you already know some Balboa this weekend will help you get your fundamentals set.

DETAILS & MANDATORY REGISTRATION

https://dans.se/heptown/shop/?event=186049&info=1

MORE BALBOA CLASSES AND EVENTS

https://www.heptown.com/balboa/

MORE SWING DANCE CLASSES

https://www.heptown.com/classes/schedule/

Welcome to this thing called swing!

#heptown #dans #danskurs #balboa #swingdans

Swing in the park | Lindy Hop | Balboa | 5/7

HepTown och Visit Lund arrangerar swingdanskvällar i parken varje onsdag från den 21 juni till den 9 augusti 2023.

Upplev glädjen och energin i Lindy Hop med vårt välkomnande prova-på tillfälle. Men det är inte allt! Vi har nu utvidgat vårt program och kommer att öppna en timme tidigare för att introducera dig till andra fantastiska swingdanser. Ikväll får du chansen att prova på den eleganta och virtuosa Balboa-dansen.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Oavsett ålder och danserfarenhet
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30-21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Temakurser i olika swingdanser: 17:30-18:20
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in: 18:30-19:30
 • Kvällens instruktörer:
 • Swing DJ:

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Karta: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är mycket välkomna att delta.
https://www.heptown.com/sv/kurser/

PROVA-PÅ BALBOA 17.30-18.20

Att dansa Balboa är som att sväva över dansgolvet till fantastisk swingjazzmusik i en perfekt omfamning med enkel kommunikation (även vid snabbare eller helt galna tempon) samtidigt som du uttrycker musikens rytm, riff och melodier.

Låter det svårt? När Sonja & Anton visar blir det enkelt, vi lovar!

Mer Balboa: https://www.heptown.com/sv/balboa/

Vad blir det nästa gång?
Timmen innan huvudevenemanget öppnar vi upp för andra swingdanser. Vad som erbjuds beror helt på vad våra fantastiska deltagare vill dela med sig av. Kanske har du till och med lust att prova-på att hålla en prova-på? Anmäl intresse här: https://bit.ly/swingfml23 – vi ser fram emot att höra från dig!

MER ÄN BARA DANS

Detta är också ett bra tillfälle att ha en picknick eller grilla, spela några spel eller bara slappa i solen.

FYLL PÅ MED VÄTSKA!

Ta med egen vattenflaska som kan fyllas på utanför toaletterna mitt emot skateparken. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MER LINDY HOP-KURSER

https://www.heptown.com/sv/kurser/

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Wednesday Night Hop 10/5

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop. PLEASE NOTE: Tonight WNH is moved to Barnens Scen in Folkets park

 • Doors open: 20:00
 • Social dance: 20:00-22.30 (Stora Salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members
 • Barnens Scen, Falsterbogatan 17, Malmö
 • Map: Folkets park, Falsterbogatan 17, 214 36 Malmö
 • Volunteer at the front desk**: http://catscorner.se/volunteering/

**Volunteering?
We often need help at the front desk.
For 30 min of your time, you’ll receive free entrance for the night.
There’s a list at the front desk.
And you can also sign-up in advance here:
https://catscorner.se/volunteering/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
https://www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
https://www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

LINDY HOP DANCE CLASSES?

This is also the home for some of HepTowns weekly courses. Take a look at:
https://www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS LINDT HOP WEEKENDS

https://www.heptown.com/classes/

Wednesday Night Hop 17/5

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

 • Doors open: 20:00
 • Social dance: 20:00-22.30 (Stora Salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members
 • Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö
 • Map: https://goo.gl/maps/kBpFWfswzEjyKyvb9
 • Volunteer at the front desk**: http://catscorner.se/volunteering/

**Volunteering?
We often need help at the front desk.
For 30 min of your time, you’ll receive free entrance for the night.
There’s a list at the front desk.
And you can also sign-up in advance here:
https://catscorner.se/volunteering/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
https://www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
https://www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

LINDY HOP DANCE CLASSES?

This is also the home for some of HepTowns weekly courses. Take a look at:
https://www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS LINDT HOP WEEKENDS

https://www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen

Wednesday Night Hop 24/5

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

 • Doors open: 20:00
 • Social dance: 20:00-22.30 (Stora Salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members
 • Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö
 • Map: https://goo.gl/maps/kBpFWfswzEjyKyvb9
 • Volunteer at the front desk**: http://catscorner.se/volunteering/

**Volunteering?
We often need help at the front desk.
For 30 min of your time, you’ll receive free entrance for the night.
There’s a list at the front desk.
And you can also sign-up in advance here:
https://catscorner.se/volunteering/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
https://www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
https://www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

LINDY HOP DANCE CLASSES?

This is also the home for some of HepTowns weekly courses. Take a look at:
https://www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS LINDT HOP WEEKENDS

https://www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen

Free Monday Night Swing + Beginners Lindy Hop Class at Smålands 29/5

As season finale gift everyone gets in for free this last Monday Night Swing of spring 2023.

You are very welcome regardless of age, membership, dance ability, with or without a partner and if you are a student or not.

We do however require you to sign-up in advance at https://dans.se/heptown/shop/?event=179319&info=1 before all spots are taken.

For those that are new to swing tonight the evening starts with an included 1h Lindy Hop class for beginners. It’s a taster class were we will in a fun and easy way will give you some moves to later use on the social dance. To leran more join the beginners weekend.
https://www.heptown.com/classes/#beginners

We mostly dance Lindy Hop but you can often find someone dancing Balboa and Collegiate Shag.

Social swing dance / Swing Practice

 • Open: tonight 18-22 (normal night 20-22)
 • Beginners drop-in class included 18.15-19.15
 • Social dance 19.15-22.00
 • Klubblokalen, Smålands Nation, Kastanjegatan 7, Lund
 • https://goo.gl/maps/owxV5keNecxsdzvz6
 • Pre-booked entrance fee: 0kr
 • Swish/cash at the door 40kr

Pree-book entrance for best price

https://www.heptown.com/monday-night-swing/#book

Volunteer and get in for free

This evening is already free but why not have a break and help welcome ppl at the door.
Just ask for Håkan to get more information or email classes@heptown.com

The volunteer schedule and sign-up is now available online
Schedule: https://bit.ly/mondaycrew
Sign-up: https://bit.ly/catcrewme

More social dances starting with a beginners class

https://www.heptown.com/calendar/category/beginners-class/

Lindy Hop Classes

Beginners weekends
https://www.heptown.com/classes/#beginners

Full semester continued to advanced
https://www.heptown.com/classes/schedule/

Book a ticket
Facebook-events
Lindy Hop Registration

#LindyHop #Lund #Smålandsnation

Sunday Swing på Boklunden: Swing Street Orchestra

Välkommen till vår första Sunday Swing, där du får chansen att ta dig en svängom i Boklundens anrika rotunda till tonerna från fantastiska Swing Street Orchestra som tolkar evergreens och schlagers från 20, 30- och 40-talen! Eller sippa på ditt afternoon tea och njut av tonerna från en förgången tid. Sångarna LinaMaria Bengtsson och Jerry Segerberg backas upp av bandet som består av Jens Lindström (bas), Nick Christie (gitarr), Joakim Adamsson (klarinett) och Erik Ask-Upmark (piano). Dörrarna öppnar kl 14:00, restaurangen är öppen och erbjuder afternoon tea/fika. Biljettpris: 120:- (under 18 år 60:-). Biljetter säljs i dörren.

Wednesday Night Hop 26/4

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

 • Doors open: 20:00
 • Social dance: 20:00-22.30 (Stora Salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members
 • Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö
 • Map: https://goo.gl/maps/kBpFWfswzEjyKyvb9
 • Volunteer at the front desk**: http://catscorner.se/volunteering/

**Volunteering?
We often need help at the front desk.
For 30 min of your time, you’ll receive free entrance for the night.
There’s a list at the front desk.
And you can also sign-up in advance here:
https://catscorner.se/volunteering/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
https://www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
https://www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

LINDY HOP DANCE CLASSES?

This is also the home for some of HepTowns weekly courses. Take a look at:
https://www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS LINDT HOP WEEKENDS

https://www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen

Wednesday Night Hop 3/5

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

 • Doors open: 20:00
 • Social dance: 20:00-22.30 (Stora Salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members
 • Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö
 • Map: https://goo.gl/maps/kBpFWfswzEjyKyvb9
 • Volunteer at the front desk**: http://catscorner.se/volunteering/

**Volunteering?
We often need help at the front desk.
For 30 min of your time, you’ll receive free entrance for the night.
There’s a list at the front desk.
And you can also sign-up in advance here:
https://catscorner.se/volunteering/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
https://www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
https://www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

LINDY HOP DANCE CLASSES?

This is also the home for some of HepTowns weekly courses. Take a look at:
https://www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS LINDT HOP WEEKENDS

https://www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen

Monday Night Swing + Beginners Lindy Hop Class 22/5

For those that are new to swing tonight the evening starts with an included 1h Lindy Hop class for beginners. It’s a taster class were we will in a fun and easy way will give you some moves to later use on the social dance.
You are very welcome regardless of age, membership, dance ability, with or without a partner and if you are a student or not.
We mostly dance Lindy Hop but you can often find someone dancing Balboa and other swing dances.

Social swing dance & theme class

Price & discounts

 • 80kr fixed rate if you pay by swish or cash at the door.
 • 70kr if you sign-up in advance.
 • 20kr (additional) discount if you are a member and sign-up in advance.
 • 20kr (additional) discount for students(ST), youth or the unemployed(AR) that sign up in advance.
 • Lower price (or free) when we move to Smålands Nation.
 • 0kr for those who sign-up as volunteer and help out during the evening .

Pree-book entrance for best price

https://www.heptown.com/monday-night-swing/#book
https://dans.se/heptown/shop/?event=178545&info=1

Volunteer and get in for free

You can volunteer for about 1/2 an hour to get in for free. Just ask for Håkan to get more information or email classes@heptown.com
The volunteer schedule and sign-up is now available online
Schedule: https://bit.ly/mondaycrew
Sign-up: https://bit.ly/catcrewme

More information

https://www.heptown.com/monday-night-swing/
+ Information på Svenska: https://www.heptown.com/sv/mandagsswing/

Social dances starting with a beginners class

https://www.heptown.com/calendar/category/beginners-class/

Lindy Hop Classes Spring 2023

Kårhuset is also the home of some of our classes, with more classes around Lund and Malmö
Beginners weekends
https://www.heptown.com/classes/#beginners
Full semester continued to advanced
https://www.heptown.com/classes/schedule/
Book a ticket
Facebook-events
Lindy Hop Registration
#LindyHop #Lund #Kårhuset Visa mindre

Sommardans och stor swingdansfest i Lund

Vårens danskurser och socialdanser är snart slut, men det finns fortfarande några spännande aktiviteter kvar. Vi har precis startat en avancerad Lindy Hop-kurs och kommer att starta en ny fortsättningskurs i Balboa nästa vecka. Sätt ett stort X i din kalender för den stora swingdansfesten i Lund den 3 juni och köp en biljett innan de är slut.

Om du har vänner som är intresserade av att prova på swingdans, se till att skicka dem till våra nybörjarhelger och socialdanser med nybörjarklasser.

I sommar blir det Swing In the Park som startar den 21 juni och Dans på stranden som startar den 2 juli. Båda evenemangen kommer att ha prova-på-lektioner i Lindy Hop, och vi kommer också att öppna upp för andra swingdanser en timme före ordinarie tid. Om du är intresserad av att undervisa någon av dess, anmäl intresse här.

Ta en titt på vår plan för höstsäsongen.

Monday Night Swing den 24 april är flyttat till Stadshallen, och den 29 maj till Smålands Nation, vilket kommer att vara sista gången denna vår

Du kan få alla viktiga datum i en utskriftsvänlig format här, och online-kalendern kan hittas här.

Välkommen att bidra med din danshistoria till antologin om lindy hop.

Ses på dansgolven!

Swing in the park | Lindy Hop | Balboa | Säsongspremiär

HepTown och Visit Lund bjuder in till swingdans i parken varje onsdag från den 21 juni till den 9 augusti 2023

Vi har som vanligt prova-på i Lindy Hop, en fartfylld och rolig swingdans! Dessutom har vi nu utökat vårt utbud och öppnar upp en timme tidigare för att introducera dig till andra fantastiska swingdanser. Ikväll har du chansen att prova Balboa

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Oavsett ålder och danserfarenhet
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30-21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Temakurser i olika swingdanser: 17:30-18:20
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in: 18:30-19:30
 • Kvällens instruktörer:
 • Swing DJ:

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Karta: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är mycket välkomna att delta.
https://www.heptown.com/sv/kurser/

PROVA-PÅ BALBOA 17.30-18.20

Att dansa Balboa är som att sväva över dansgolvet till fantastisk swingjazzmusik i en perfekt omfamning med enkel kommunikation (även vid snabbare eller helt galna tempon) samtidigt som du uttrycker musikens rytm, riff och melodier.

Låter det svårt? När Sonja & Anton visar blir det enkelt, vi lovar!

Mer Balboa: https://www.heptown.com/sv/balboa/

Vad blir det nästa gång?
Timmen innan huvudevenemanget öppnar vi upp för andra swingdanser. Vad som erbjuds beror helt på vad våra fantastiska deltagare vill dela med sig av. Kanske har du till och med lust att prova-på att hålla en prova-på? Anmäl intresse här: https://bit.ly/swingfml23 – vi ser fram emot att höra från dig!

MER ÄN BARA DANS

Detta är också ett bra tillfälle att ha en picknick eller grilla, spela några spel eller bara slappa i solen.

FYLL PÅ MED VÄTSKA!

Ta med egen vattenflaska som kan fyllas på utanför toaletterna mitt emot skateparken. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MER LINDY HOP-KURSER

https://www.heptown.com/sv/kurser/

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Swingdanskväll med katten och gåsen

Lindy Hop gänget från HepTown/Club HepCat bjuder tillsammans med Boogie Woogie gänget från Gåsasteget in till swingdansfest på Gåsalyckan i Lund

BILJETTER: https://dans.se/heptown/shop/new?event=186386

Du är mycket välkommen oavsett ålder, medlemskap, dansförmåga, om du har med dig en partner eller inte, och om du är student eller inte.

På ett stort fint dansgolv i trä kommer du att få prova på massor av olika danser från 18.00 till 20.00. Sedan bjuder vi på socialdans till fantastisk swingmusik från 20.00 till 00.00!

Ta en paus i loungen där du kan koppla av, träffa nya människor och njuta av medhavd mat och dryck.

Anton “ACe” Cervin mfl erfarna DJs kommer att spela mycket dansant swing i olika stilar

Ta med rena inneskor så vi håller golvet fint!
Gåsasteget har ett mycket fint nytt trägolv som vi såklart ska vara rädda om

TIDER

 • 17:30 Dörrarna öppnar
 • 18.00-18.25 Prova-på Balboa
 • 18.30-19.10 Prova-på Boogie Woogie
 • 19.15-19.40 Prova-på Bugg (till annan musik)
 • 19.45-20.25 Prov-på Lindy Hop
 • 20.30-00.00 Socialdans till swingmusik

PRIS & BOKNING

PLATS

TA MED MAT OCH ÄT TILLSAMMANS

Det finns ingen bar eller servering av mat på plats, men du är välkommen att ta med dig egen mat och dryck. Vi träffas och äter tillsammans från kl 17.30! Tag gärna med vattenflaska, påfyllning ingå.

Det finns även snacks och läsk tillgängligt med swish…

https://www.heptown.com/sv
https://gasasteget.se/

Monday Night Swing 24/4 | Moved to Stadshallen

NOTE! This evening is moved to Danssalen, Stadshallen, Stortorget 9, Lund

Danssalen has its own entrance under the footbridge towards Rådhuset. https://goo.gl/maps/oGc4diFdSj8Nb4eH8

There is no beginners introduction tonight but if you ask nicely someone will probably show you a few steps.

You are very welcome regardless of age, membership, dance ability, with or without a partner and if you are a student or not.

Social swing dance

 • Social dance 20:00-22:00
 • Danssalen, Stadshallen, Stortorget 9, Lund
 • Danssalen has its own entrance under the footbridge towards Rådhuset.
 • See map: https://goo.gl/maps/oGc4diFdSj8Nb4eH8

Price & discounts

 • 80kr fixed rate if you pay by swish or cash at the door.
 • 70kr if you sign-up in advance.
 • 20kr (additional) discount if you are a member and sign-up in advance.
 • 20kr (additional) discount for students(ST), youth or the unemployed(AR) that sign up in advance.
 • Lower price (or free) when we move to Smålands Nation.
 • 0kr for those who sign-up as volunteer and help out during the evening .

Pree-book entrance for best price

https://www.heptown.com/monday-night-swing/#book
https://dans.se/heptown/shop/?event=178545&info=1

Volunteer and get in for free

You can volunteer for about 1/2 an hour to get in for free. Just ask for Håkan to get more information or email classes@heptown.com
The volunteer schedule and sign-up is now available online
Schedule: https://bit.ly/mondaycrew
Sign-up: https://bit.ly/catcrewme

More information

https://www.heptown.com/monday-night-swing/
+ Information på Svenska: https://www.heptown.com/sv/mandagsswing/

Social dances starting with a beginners class

https://www.heptown.com/calendar/category/beginners-class/

Lindy Hop Classes

https://www.heptown.com/classes/

Book a ticket
Facebook-events
Lindy Hop Registration
#LindyHop #Lund #Stadshallen

Bidra med din danshistoria till antologin om lindy hop

Nils-Erik Norrby, aktiv dansare i HepTown och Cat’s Corner, har inlett arbetet med en antologi om dans, med fokus på lindy hop. Alla som vill skriva om upplevelser, tankar, minnen eller andra teman som rör dans är välkomna att bidra. Du kan skriva kortfattat eller utförligt, om dåtid, nutid eller framtid. Ordet är fritt.  

Nils-Erik Norrby, aktiv dansare i HepTown och Cat’s Corner, har inlett arbetet med en antologi om dans, med fokus på lindy hop. Alla som vill skriva om upplevelser, tankar, minnen eller andra teman som rör dans är välkomna att bidra. Du kan skriva kortfattat eller utförligt, om dåtid, nutid eller framtid. Ordet är fritt.   
Kontakt: nils-erik.norrby@proton.me 

Dansen som föregick orden. Dansen som ersatte orden. 

Nils-Erik Norrby 

Det finns texter jag läst som dröjer sig kvar och bär med mig i med- och motgång. Ord jag vill läsa igen, men inte minns var jag läste eller vem som var författaren. 

Några av dessa ord minns jag så här:

’Minns du hur det var? Du dansade ut på golvet. Du brydde dig inte om vad de vuxna omkring dig tyckte. Du virvlade runt, du var fri. Gör det igen, gör det igen.’

Dansen föregick orden. I dansen var vi fria, före vi visste vad frihet var. I dansen fann vi oss själva. Sedan växte vi. Vi blev inte vuxna än, men vi sökte och strävade ständigt efter vuxenheten. Där och då började allt bli komplicerat. Dansen var inte längre friheten. 

Någonstans där i tidsspannet mellan våra otvungna första virvlar ut på golvet och vuxenhetens horisont lärde vi oss hantera pennan. I varje fall var det så för mig som formade mina första bokstäver i mitten av 1980-talet. Blyertspennor och färgkritor och någon gång äran att få lov att skriva på svarta tavlan med en kalkkrita. Det är vad vi hade. Att skriva om det här idag känns lite som att vara född på stenåldern, fast så var det ju inte. Men det är länge sedan, en förfluten tid där inga skärmar utöver tv 1 och tv 2 fanns i våra liv; att vi i framtiden skulle kunna skriva på skärmar fanns inte i min föreställningsvärld. Jag tror inte idén fanns hos mina klasskamrater heller. Men fantasin fanns där och den fick mig och andra barn i klassen att skriva långa texter, även om det naturligtvis inte var alla som ville skriva. Men för oss som ville skriva var långa sammanhängande texter med mål, mening, handling och kraft något ärofullt. Kanske fann vi i skrivandet en ersättning för den tidiga barndomens frihet i dansen. 

Skrivandet blev en ventil när dansen gradvis övergick i självrannsakan, intriger och tävlan om att vinna någons gunst, utseendefixering, öronbedövande diskotek och känslor av att vara misslyckad. 

Vi växte upp och utan att någon tycktes förstå hur det gick till, hur tiden kunde gå så snabbt och saker kunde bli så annorlunda mot förr, fanns skärmarna plötsligt och ständigt i vardagen. 

Communitysajter, chattforum, e-post, Ansiktsboken, bloggar, ”tweets”, ”insta”, ”snapp”. Listan är långt ifrån fullständig och det är nog svårt för någon att idag räkna upp samtliga allmänt tillgängliga nätverk för kommunikation som funnits på internet under 2000-talet. Men ett vet jag och det är att endast en mindre andel av det som skrivs i dessa forum är några längre texter. Orden är få och meningarna fragmentariska. Författaren David Bodanis har i boken ”Electric Universe: How Electricity Switched on the Modern World” från 2006, en personlig skildring av kvinnor och män som lade grunden till dagens elektriska och uppkopplade värld, uttryckt att 300 år av teknisk utveckling används för att förmedla viktiga budskap som:

’-Jag sitter på bussen.’     

För någon som lärde sig skriva med målet att skriva långt, djupt och utförligt har tvåtusentalet blivit en vilsenhetens tid. Vem läser böcker och antologier idag? Vem har tid med detta i en tid när tiden aldrig tycks räcka till? Är det inte tidernas kanske största ironi att den digitala teknik som skulle spara så mycket tid åt oss istället lett oss till en ständig uppkoppling där lugnet aldrig riktigt vill infinna sig? 

I mitten av 2010-talet var jag på väg att ge upp tron på skrivandet som ett medium som hade någon framtid annat än för ett fåtal ”bokmalar” och ”original” som ’inte ville hänga med i utvecklingen’. Men under senare år har något hänt. 

Vid någon tidpunkt i debatten om skäl att bromsa euforin över ständig uppkoppling, i ett 2020-tal där det skrivits böcker om ’digital detox’ och där de som haft råd betalat astronomiska summor för att hyra en sjöbod utan uppkoppling, sökte jag mig tillbaka till skrivandet. Men det var inte i första hand debatten som förde mig hit, utan dansen. 

Dans är dialog utan ord, ett oskrivet språk, men en önskan om kommunikation, omtanke och förståelse. Dansen kan vara en befrielse från en vardag som präglas av ord. Men för någon som åldersmässigt i statistisk mening tragglat sig fram till andra halvlek; från skoldiskon, skolgymnastikens mobbningspräglade kursmoment i folkdans, metodiska buggkurser och dansbandskvällar där portarna behövde bevakas av respektingivande vakter, för att på 2020-talet landa i swingdansen ”lindy hop”, har det växt fram en önskan att få skriva om dans. Men också en vilja att uppmuntra andra att skriva.  

Jag har strävat efter att sätta ord på lyckan dans kan ge men också hur den kan sätta ramar i livet. Dans kan vara längtan efter någon och trivseln med många. Precis som det skrivna ordet tror jag som sagt att den kan göra oss friare.  

’Minns du hur det var? Du dansade ut på golvet. Du brydde dig inte om vad de vuxna omkring dig tyckte. Du virvlade runt, du var fri. Gör det igen, gör det igen.’

Balboa continued course start 26/4

To follow up on Sonja and Antons very
successful beginners weekend we have added an extra round of ”Balboa Continued” on ODD WEEKS in Malmö starting the 26th of April .

+ Time: 18:15 – 20:00
+ 26/4 & 24/5 in Spegelsalen at Moriska Paviljongen in Malmö
+ 10/5 at Johannesskolan in Malmö

### DETAILS & MANDATORY REGISTRATION
Registration if found on our new Balboa page where you will also find lots of Balboa events from us and other event organizers

### DANCING BALBOA
”Floating on the dance floor to amazing jazz in a perfect hug with your partner and effortless communication (even at faster or crazy tempos) and expression of the rhythms, riffs, and melodies of the music.”

### MORE SWING DANCE CLASSES
There is also lots of Lindy Hop classes on Sundays, Mondays Tuesdays and Wednesdays

*Moriskan just had their hard wood floors refurbished and we’ll do our best to keep em nice and slippery smooth for these classes*

** After 20:00 we can probably continue to dance the Balboa in ”Spegelsalen”, but then as part of the Cats’ Corner social dance with separate entry paid to them

Welcome to this thing called swing!

#heptown #dans #danskurs #balboa #swingdans