News

Swing in the park 20/7 | Lindy Hop | Swing Kids & Seniors

English below….

HepTown och Visit Lund bjuder in till swing i parken varje onsdag från den 15 juni till den 3 augusti 2022, förutom 22 juni då det är uppehåll.

KURSER OCH SOCIALDANS FÖR SWING-KIDS/TEENS OCH VUXNA
Kvällen inleds med Swing Kids-kurser för 8-13 åringar före våra vanliga Lindy Hop-kurser och sen socialdans för alla åldrar.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30 – 21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Swing Kids/Teens Drop-in för barn/tonåringar: 17:30-18:20
 • Denna och andra udda veckor för 8-13år
 • Andra jämna veckor för 14-17år
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in för vuxna: 18:30-19:20
 • Kvällens instruktörer: LinaMaria & Jerry
 • Swing DJ: _____ 19.30-21.00

*Som en del av Sommarlund är detta ett gratis event men du är varmt välkommen att stötta oss genom att bli HepCat-medlem. Medlemskapet är gratis för 17år och yngre och hjälper oss att avgöra vilka åldersgrupper vi ska rikta framtida Swing Kids-kurser till
https://www.heptown.com/sv/medlem/

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Kartahttps://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är välkomna att delta.

SWING KIDS/TEENS 17.30-18.20

Upplägg kommer att anpassas för åldersgrupperna och varieras från gång till gång. För de yngre bli det t.ex. mer fokus på att ha kul och leka med olika charleston- och jazzsteg till swingmusik för att mot slutet smyga in partneraspekten av dansen. För tonåringarna blir det mer likt kurser för vuxna men med högre undervisnings tempo då erfarenheten är att de lär sig mycket snabbare.
Det är för nybörjare varje gång med då innehåll varieras kan det fortfarande vara kul att gå flera gånger.
Swing Kids/Teens hålls på svenska men vi kan vid behov göra dem tvåspråkiga och inkludera engelska.

Åldersindelning
+ Udda veckor 8-13år
+ Jämna veckor 14-17år

Vi kommer dock inte att hålla stenhårt på indelning, det handlar mer om vem kursen riktar sig till. En 14-åring kan m.a.o. hänga med udda veckor och stötta sina yngre syskon och en dansvan 12-åring har nog roligare på kursen för de något äldre…

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Lindy Hop och andra Swingdanskurser

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Yes, HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 15th of June to the 3rd of August 2022, except June 22 when there is a break.

CLASSES & SOCIAL DANCE FOR SWING KIDS, TEENS AND ADULTS
The evening begins with Swing Kids courses for 8-13 year olds before our regular Lindy Hop courses and then a long-awaited return of the social dance.

+The whole evening is free!
+ It is drop-in without registration
+ You are equally welcome with or without a dance partner
+ We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 17:30 – 21:00
 • Cost: Free*
 • Beginners Swing Kids/Teens drop-in class: 17:30-18:20
 • This and other odd weeks for 8-13 years
 • Other even weeks for 14-17 years
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:20
 • Teachers tonight: LinaMaria & Jerry
 • Swing DJ: ____ 19.30-21:00

*As part of Sommarlund this is a free event but you are very welcome to support us by becoming a HepCat member. Membership is free for ages 17 and below and will help us determine what age groups to target the future Swing Kids classes at…

Club HepCat Member

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining

This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

SWING KIDS/TEENS DROP-IN CLASS 17:30-18:20

We’ll try different approaches to swing dancing as kids all learn differently. e.g. Having fun while playing with charleston and Jazz steps and kinda sneaking in the partner aspect of the dance at the end. Swing Kids/Teens classes are held in Swedish but we can if needed make em bilingual and include English.

 • Even weeks for 14-17 years
 • Odd weeks for 8-13 years

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

Lindy Hop and other Swing dance classes

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events
www.heptown.com/classes/

Welcome to this thing called swing!

#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken #sommarlund #2022

Swing in the park 13/7 | Lindy Hop | Swing Teens & Seniors

English below….

HepTown och Visit Lund bjuder in till swing i parken varje onsdag från den 15 juni till den 3 augusti 2022, förutom 22 juni då det är uppehåll.

KURSER OCH SOCIALDANS FÖR SWING-KIDS/TEENS OCH VUXNA
Kvällen inleds med Swing Teens-kurs för 14-17 åringar före våra vanliga Lindy Hop-kurser och sen socialdans för alla åldrar.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30 – 21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Swing Kids/Teens Drop-in för barn/tonåringar: 17:30-18:20
 • Denna och andra jämna veckor för 14-17år
 • Andra udda veckor för 8-13år
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in för vuxna: 18:30-19:20
 • Kvällens instruktörer: Jenny & Kim Jansner
 • Swing DJ: _____ 19.30-21.00

*Som en del av Sommarlund är detta ett gratis event men du är varmt välkommen att stötta oss genom att bli HepCat-medlem. Medlemskapet är gratis för 17år och yngre och hjälper oss att avgöra vilka åldersgrupper vi ska rikta framtida Swing Kids-kurser till

Club HepCat Medlem

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Kartahttps://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.
Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är välkomna att delta.

SWING KIDS/TEENS 17.30-18.20

Upplägg kommer att anpassas för åldersgrupperna och varieras från gång till gång. För de yngre bli det t.ex. mer fokus på att ha kul och leka med olika charleston- och jazzsteg till swingmusik för att mot slutet smyga in partneraspekten av dansen. För tonåringarna blir det mer likt kurser för vuxna men med högre undervisnings tempo då erfarenheten är att de lär sig mycket snabbare.
Det är för nybörjare varje gång med då innehåll varieras kan det fortfarande vara kul att gå flera gånger.
Swing Kids/Teens hålls på svenska men vi kan vid behov göra dem tvåspråkiga och inkludera engelska.

Åldersindelning
+ Udda veckor 8-13år
+ Jämna veckor 14-17år

Vi kommer dock inte att hålla stenhårt på indelning, det handlar mer om vem kursen riktar sig till. En 14-åring kan m.a.o. hänga med udda veckor och stötta sina yngre syskon och en dansvan 12-åring har nog roligare på kursen för de något äldre…

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Lindy Hop och andra Swingdanskurser

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Yes, HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 15th of June to the 3rd of August 2022, except June 22 when there is a break.

CLASSES & SOCIAL DANCE FOR SWING KIDS, TEENS AND ADULTS
The evening begins with Swing Teens course for 8-17 year olds before our regular Lindy Hop courses and then a long-awaited return of the social dance.

+The whole evening is free!
+ It is drop-in without registration
+ You are equally welcome with or without a dance partner
+ We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 17:30 – 21:00
 • Cost: Free*
 • Beginners Swing Kids/Teens drop-in class: 17:30-18:20
 • This and other even weeks for 14-17 years
 • Other odd weeks for 8-13 years
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:20
 • Teachers tonight: Jenny & Kim Jansner
 • Swing DJ: _____ 19.30-21:00
  *As part of Sommarlund this is a free event but you are very welcome to support us by becoming a HepCat member. Membership is free for ages 17 and below and will help us determine what age groups to target the future Swing Kids classes at…
  https://www.heptown.com/member/

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining
This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

SWING KIDS/TEENS DROP-IN CLASS 17:30-18:20

We’ll try different approaches to swing dancing as kids all learn differently. e.g. Having fun while playing with charleston and Jazz steps and kinda sneaking in the partner aspect of the dance at the end. Swing Kids/Teens classes are held in Swedish but we can if needed make em bilingual and include English.

 • Even weeks for 14-17 years
 • Odd weeks for 8-13 years

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

Lindy Hop and other Swing dance classes

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Welcome to this thing called swing!
#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken #sommarlund

Swing in the park 6/7 | Lindy Hop | Swing Kids & Seniors

English below….

HepTown och Visit Lund bjuder in till swing i parken varje onsdag från den 15 juni till den 3 augusti 2022, förutom 22 juni då det är uppehåll.

KURSER OCH SOCIALDANS FÖR SWING-KIDS/TEENS OCH VUXNA
Kvällen inleds med Swing Kids-kurser för 8-13 åringar före våra vanliga Lindy Hop-kurser och sen en efterlängtad återkomst av socialdansen.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30 – 21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Swing Kids/Teens Drop-in för barn/tonåringar: 17:30-18:20
 • Denna och andra udda veckor för 8-13år
 • Andra jämna veckor för 14-17år
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in för vuxna: 18:30-19:20
 • Kvällens instruktörer: LinaMaria & Jerry
 • Swing DJ: Erika 19.30-21.00

*Som en del av Sommarlund är detta ett gratis event men du är varmt välkommen att stötta oss genom att bli HepCat-medlem. Medlemskapet är gratis för 17år och yngre och hjälper oss att avgöra vilka åldersgrupper vi ska rikta framtida Swing Kids-kurser till
https://www.heptown.com/sv/medlem/

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Kartahttps://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är välkomna att delta.

SWING KIDS/TEENS 17.30-18.20

Upplägg kommer att anpassas för åldersgrupperna och varieras från gång till gång. För de yngre bli det t.ex. mer fokus på att ha kul och leka med olika charleston- och jazzsteg till swingmusik för att mot slutet smyga in partneraspekten av dansen. För tonåringarna blir det mer likt kurser för vuxna men med högre undervisnings tempo då erfarenheten är att de lär sig mycket snabbare.
Det är för nybörjare varje gång med då innehåll varieras kan det fortfarande vara kul att gå flera gånger.
Swing Kids/Teens hålls på svenska men vi kan vid behov göra dem tvåspråkiga och inkludera engelska.

Åldersindelning
+ Udda veckor 8-13år
+ Jämna veckor 14-17år

Vi kommer dock inte att hålla stenhårt på indelning, det handlar mer om vem kursen riktar sig till. En 14-åring kan m.a.o. hänga med udda veckor och stötta sina yngre syskon och en dansvan 12-åring har nog roligare på kursen för de något äldre…

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Lindy Hop och andra Swingdanskurser

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Yes, HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 15th of June to the 3rd of August 2022, except June 22 when there is a break.

CLASSES & SOCIAL DANCE FOR SWING KIDS, TEENS AND ADULTS
The evening begins with Swing Kids courses for 8-13 year olds before our regular Lindy Hop courses and then a long-awaited return of the social dance.

+The whole evening is free!
+ It is drop-in without registration
+ You are equally welcome with or without a dance partner
+ We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 17:30 – 21:00
 • Cost: Free*
 • Beginners Swing Kids/Teens drop-in class: 17:30-18:20
 • This and other odd weeks for 8-13 years
 • Other even weeks for 14-17 years
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:20
 • Teachers tonight: LinaMaria & Jerry
 • Swing DJ: Erika 19.30-21:00

*As part of Sommarlund this is a free event but you are very welcome to support us by becoming a HepCat member. Membership is free for ages 17 and below and will help us determine what age groups to target the future Swing Kids classes at…

Club HepCat Member

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining

This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

SWING KIDS/TEENS DROP-IN CLASS 17:30-18:20

We’ll try different approaches to swing dancing as kids all learn differently. e.g. Having fun while playing with charleston and Jazz steps and kinda sneaking in the partner aspect of the dance at the end. Swing Kids/Teens classes are held in Swedish but we can if needed make em bilingual and include English.

 • Even weeks for 14-17 years
 • Odd weeks for 8-13 years

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

Lindy Hop and other Swing dance classes

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events
www.heptown.com/classes/

Welcome to this thing called swing!

#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken #sommarlund #2022

Swingin’ Lindy Hop dans på stranden med prova-på för nybörjare

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Dans på Stranden, Sundays July 3rd to August 14th. The evening kicks off with a beginners’ Lindy Hop class at 6:30 pm and continues with a swinging social dance at 7.15 pm.

 • Beginners Lindy Hop Class: 18.30-19.15*
 • Social dance: 19.15-21.30

*No pre-registration or partner needed to take part. This class is targeted at adults but courageous teens are also very welcome to join.

LOCATION

The venue is located behind the kiosk, close to Kallbadhuset.
https://goo.gl/maps/RPWgEnzqR15CSxHh6

You are very welcome to bring a blanket, a lunch pack/fika and a beach towel to make the evening even better. 🙂

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
www.catscorner.se/
https://www.heptown.com/calendar/category/organizer/cats-corner/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start.

Lindy Hop and other Swing dance classes

Swing in the park 29/6 | Lindy Hop | Swing Teens & Seniors

English below….

HepTown och Visit Lund bjuder in till swing i parken varje onsdag från den 15 juni till den 3 augusti 2022, förutom 22 juni då det är uppehåll.

KURSER OCH SOCIALDANS FÖR SWING-KIDS/TEENS OCH VUXNA
Nytt för i år Swing Kids/Teens-kurser före våra vanliga Lindy Hop-kurser och en efterlängtad återkomst av socialdansen.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30 – 21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Swing Kids/Teens Drop-in för barn/tonåringar: 17:30-18:20
 • Denna och andra jämna veckor för 14-17år
 • Andra udda veckor för 8-13år
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in för vuxna: 18:30-19:20
 • Kvällens instruktörer: Jenny & Kim Jansner
 • Swing DJ: Erika 19.30-21.00

*Som en del av Sommarlund är detta ett gratis event men du är varmt välkommen att stötta oss genom att bli HepCat-medlem. Medlemskapet är gratis för 17år och yngre och hjälper oss att avgöra vilka åldersgrupper vi ska rikta framtida Swing Kids-kurser till

Club HepCat Medlem

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Kartahttps://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.
Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är välkomna att delta.

SWING KIDS/TEENS 17.30-18.20

Upplägg kommer att anpassas för åldersgrupperna och varieras från gång till gång. För de yngre bli det t.ex. mer fokus på att ha kul och leka med olika charleston- och jazzsteg till swingmusik för att mot slutet smyga in partneraspekten av dansen. För tonåringarna blir det mer likt kurser för vuxna men med högre undervisnings tempo då erfarenheten är att de lär sig mycket snabbare.
Det är för nybörjare varje gång med då innehåll varieras kan det fortfarande vara kul att gå flera gånger.
Swing Kids/Teens hålls på svenska men vi kan vid behov göra dem tvåspråkiga och inkludera engelska.

Åldersindelning
+ Udda veckor 8-13år
+ Jämna veckor 14-17år

Vi kommer dock inte att hålla stenhårt på indelning, det handlar mer om vem kursen riktar sig till. En 14-åring kan m.a.o. hänga med udda veckor och stötta sina yngre syskon och en dansvan 12-åring har nog roligare på kursen för de något äldre…

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Lindy Hop och andra Swingdanskurser

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Yes, HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 15th of June to the 3rd of August 2022, except June 22 when there is a break.

CLASSES & SOCIAL DANCE FOR SWING KIDS, TEENS AND ADULTS
This year we will add Swing Kids/Teens classes right before to our regular beginners Lindy Hop classes and after that a much awaited return of the social dance.

+The whole evening is free!
+ It is drop-in without registration
+ You are equally welcome with or without a dance partner
+ We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 17:30 – 21:00
 • Cost: Free*
 • Beginners Swing Kids/Teens drop-in class: 17:30-18:20
 • This and other even weeks for 14-17 years
 • Other odd weeks for 8-13 years
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:20
 • Teachers tonight: Jenny & Kim Jansner
 • Swing DJ: Erika 19.30-21:00
  *As part of Sommarlund this is a free event but you are very welcome to support us by becoming a HepCat member. Membership is free for ages 17 and below and will help us determine what age groups to target the future Swing Kids classes at…
  https://www.heptown.com/member/

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining
This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

SWING KIDS/TEENS DROP-IN CLASS 17:30-18:20

We’ll try different approaches to swing dancing as kids all learn differently. e.g. Having fun while playing with charleston and Jazz steps and kinda sneaking in the partner aspect of the dance at the end. Swing Kids/Teens classes are held in Swedish but we can if needed make em bilingual and include English.

 • Even weeks for 14-17 years
 • Odd weeks for 8-13 years

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

Lindy Hop and other Swing dance classes

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Welcome to this thing called swing!
#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken #sommarlund

No Swing in the park 22/6

INGEN DANS i PARKEN DEN 22 JUNI

HepTown och Visit Lund bjuder in till swing i parken varje onsdag från den 15 juni till den 3 augusti 2022, förutom 22 juni då det är uppehåll.

Klicka ja för att hålla dig uppdaterad kring alternativa aktiviteter….

NO SWING IN THE PARK JUNE 22ND

HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 15th of June to the 3rd of August 2022, except June 22nd when there is a break.

Click yes to stay up to date on alternative activities….

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Josefin Björk Werner Swing Orchestra

Josefin Björk Werner är sångerska, och barnhjärtläkare. Hon möter stor uppskattning av en bred publik med sitt innerliga sånguttryck, och glädjefyllda utstrålning, inspirerad av jazzens drottningar Lil Hardin Armstrong och Billie Holliday.
Josefin Björk Werner Swing Orchestra är ett storband som spelar swing med en glimt från den medryckande tidiga eran. Musikalisk ledare är Erik Berndalen – trumpetare tillika universitetsadjunkt på musikhögskolan i Malmö. Repertoaren bjuder på allt från epokgörande evergreens från 20-40-talet – de välkända glada eller bitterljuva örhängena – till nyskriven vacker såväl som riktigt rivig retroswing i storbandstappning. Vi tänder kandelabrarna, kliver in i vårt ballroom, och lyfter taket. En minnesvärd kväll för både dansande och lyssnande publik utlovas! Hjärtligt välkomna!

Swing in the park | Lindy Hop | Swing Kids/Teens & Seniors

English below….

HepTown och Visit Lund bjuder in till swing i parken varje onsdag från den 15 juni till den 3 augusti 2022, förutom 22 juni då det är uppehåll.

KURSER OCH SOCIALDANS FÖR SWING-KIDS/TEENS OCH VUXNA
Nytt för i år Swing Kids/Teens-kurser före våra vanliga Lindy Hop-kurser och en efterlängtad återkomst av socialdansen.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 17:30 – 21:00
 • Kostnad: Gratis*
 • Swing Kids/Teens Drop-in för barn/tonåringar: 17:30-18:20
  • Denna och andra jämna veckor för 14-17år
   • Andra udda veckor för 8-13år
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in för vuxna: 18:30-19:20
 • Kvällens instruktörer: Jenny G & Håkan
 • Swing DJ: Mokhtar 19.30-21.00

*Som en del av Sommarlund är detta ett gratis event men du är varmt välkommen att stötta oss genom att bli HepCat-medlem. Medlemskapet är gratis för 17år och yngre och hjälper oss att avgöra vilka åldersgrupper vi ska rikta framtida Swing Kids-kurser till
https://www.heptown.com/sv/medlem/

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Kartahttps://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är välkomna att delta.

SWING KIDS/TEENS 17.30-18.20

Upplägg kommer att anpassas för åldersgrupperna och varieras från gång till gång. För de yngre bli det t.ex. mer fokus på att ha kul och leka med olika charleston- och jazzsteg till swingmusik för att mot slutet smyga in partneraspekten av dansen. För tonåringarna blir det mer likt kurser för vuxna men med högre undervisnings tempo då erfarenheten är att de lär sig mycket snabbare.
Det är för nybörjare varje gång med då innehåll varieras kan det fortfarande vara kul att gå flera gånger.
Swing Kids/Teens hålls på svenska men vi kan vid behov göra dem tvåspråkiga och inkludera engelska.

Åldersindelning
+ Udda veckor 8-13år
+ Jämna veckor 14-17år

Vi kommer dock inte att hålla stenhårt på indelning, det handlar mer om vem kursen riktar sig till. En 14-åring kan m.a.o. hänga med udda veckor och stötta sina yngre syskon och en dansvan 12-åring har nog roligare på kursen för de något äldre…

MER INFORMATION

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events

Lindy Hop och andra Swingdanskurser

** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH *** ENGLISH **

Yes, HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 15th of June to the 3rd of August 2022, except June 22 when there is a break.

CLASSES & SOCIAL DANCE FOR SWING KIDS, TEENS AND ADULTS
This year we will add Swing Kids/Teens classes right before to our regular beginners Lindy Hop classes and after that a much awaited return of the social dance.

+The whole evening is free!
+ It is drop-in without registration
+ You are equally welcome with or without a dance partner
+ We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 17:30 – 21:00
 • Cost: Free*
 • Beginners Swing Kids/Teens drop-in class: 17:30-18:20
 • This and other even weeks for 14-17 years
 • Other odd weeks for 8-13 years
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:20
 • Teachers tonight: Jenny G & Håkan
 • Swing DJ: Mokhtar 19.30-21:00

*As part of Sommarlund this is a free event but you are very welcome to support us by becoming a HepCat member. Membership is free for ages 17 and below and will help us determine what age groups to target the future Swing Kids classes at…
https://www.heptown.com/member/

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining

This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

SWING KIDS/TEENS DROP-IN CLASS 17:30-18:20

We’ll try different approaches to swing dancing as kids all learn differently. e.g. Having fun while playing with charleston and Jazz steps and kinda sneaking in the partner aspect of the dance at the end. Swing Kids/Teens classes are held in Swedish but we can if needed make em bilingual and include English.

 • Even weeks for 14-17 years
 • Odd weeks for 8-13 years

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

Lindy Hop and other Swing dance classes

Links

www.heptown.com
www.sommarlund.se/
www.facebook.com/SwinginHepTown/events
www.heptown.com/classes/

Welcome to this thing called swing!

#swinginthepark #heptown #dans #danskurs #provapå #lindyhop #swingdans #lund #dansiparken #sommarlund #2022

Wednesday Night Hop 8/6 + Beginners Balboa Class

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

8th of June is the season finale!

 • Beginners Balboa class: 19:00-20:00 (Spegel salen)**
 • Teachers: Sonja & Anton
 • Social Swing dance: 19:00-22.30 (Stora salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members

** Door fee includes the beginners Balboa dance class. No partner needed. Just Drop-in and join us! We will rotate partners

*COVID-restrictions in Sweden will be lifted at the 9th of February, and we will therefore reopen our Wednesday Night Hop.

Stay home if you are feeling ill or have any symptoms.

If you’r not vaccinated it’s still recommended to avoid crowds.

This in accordance with the public health agency of Sweden.
source: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
www.catscorner.se/
(http://www.heptown.com/organizer/cats-corner/)

SWING CLASSES?

This is also the new home for some of HepTowns weekly classes: Take a look at
www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start. Registration will open in December and more information will be available before that at
www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen Visa mindre

HepCat Day 2022

The BIG yearly event at HepCat Store with special guests, live music, amazing food, limited editions and offers from your favorite brands.

https://www.hepcat.se/

 • Open: 11-16
 • Entrance fee: Free
 • HepCat Store, Sankt Larsv 21, Luns, SE
 • Contact, maps and bus routes: www.hepcat.se/contact-us

LIVE BANDS:

J.Tex
Haket (Members from Babian)
More t.b.a.

ARTISTS:

t.b.a.

BRANDS:

Red Wing Shoes
Hemen Biarritz
Ginew
Mangobeard
Hansen
OP Jewellery
More t.b.a.

BBQ

Garage Food Truck

FOOTAGE FROM OLD EVENTS

 • www.youtube.com/watch?v=a0kfxAop-xw
 • www.youtube.com/watch?v=L22Lx-90aH0
 • www.youtube.com/watch?v=xo-bwBF4re0
 • www.youtube.com/watch?v=_QOfOaa8Uf4

HOTEL

 • Closest, 2km = Park Inn by Radisson Lund
 • https://www.parkinn.se/hotel-lund
 • Cheapest etc = http://goo.gl/mQTBTM
 • Camping = http://www.campingkartan.se/Lund/
 • Hostel = https://www.checkinn.se

TAKING THE BUS

Busstops
https://goo.gl/jHTxeA
There is also an automatic bus route finder at the bottom of our contact page www.hepcat.se/contact-us

FLIGHTS TO LUND?

Copenhagen airport is only 1h away with train + bus to HepCat store

https://goo.gl/maps/WNwhZsT5MJ52

HEPCAT STORE
Sankt Lars väg 21

222 70 Lund, Sweden.

HFS party – Flying Jazzman Quartet

Friday Party in the home of happy feet!

Join a great evening of dancing and hanging out in our cozy studio. The studio welcomes back the Flying Jazzman Quartet!

Time: 19.00-01.00
Location: Ørnevej 33, 2400 Kbh NV (5min walk from Nørrebro station and the new metro station).
Entrance: 160 kr. (student price: 130 kr. via valid Student ID)
No online sale, only tickets in the door. Just show up on the day 🙂

Evening’s attractions:
– Intro class to Lindy Hop for beginners at 19.10-20:00
– Flying Jazzman Quartet
– DJ Morten
– Mini-taster classes
– Late night jam
– More details to be announced

SCHEDULE
tba…

Flying Jazzman:
– Jan Nielsen on piano & vocals
– Ida Hvid on double bas
– Søren Pedersen on drums
– Mads Rahbek on saxofone/clarinet

JAM IN ALHAMBRA
Late night Jam in Alhambra from around 23:10 with jam-leader of the evening Mr. Ulrich!

Wednesday Night Hop 1/6 + Beginners Blues Dance Class

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

Every Wednesday until the 8th of June!

 • Beginners Blues dance class: 19:00-20:00 (Stora salen)**
 • Teachers: Judith & Tomi
 • Social Swing dance: 20:00-22.30 (Stora salen)
 • Social Blues Dance: 20-21 (Bistro baren) PRELIMINARY
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members

** Door fee includes the beginners Blues dance class. No partner needed. Just Drop-in and join us! As blues dance has many layers and styles the class will also have something for the more experienced dancer.

*COVID-restrictions in Sweden will be lifted at the 9th of February, and we will therefore reopen our Wednesday Night Hop.

Stay home if you are feeling ill or have any symptoms.

If you’r not vaccinated it’s still recommended to avoid crowds.

This in accordance with the public health agency of Sweden.
source: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
www.catscorner.se/
(http://www.heptown.com/organizer/cats-corner/)

SWING CLASSES?

This is also the new home for some of HepTowns weekly classes: Take a look at
www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start. Registration will open in December and more information will be available before that at
www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen Visa mindre

Copenhagen Lindy Exchange 2022

Mark the dates! Two years and an eternity have passed since the last time we had a lindy exchange in Copenhagen, but now we dare to plan and dream again. We sincerely hope the rest of Europe will be ready to dance with us in May 2022.

There’s still a lot of details to settle on, but we have the dates, the venue, and an ambition to make musicality the overall theme of the event.

Have you forgotten what the Copenhagen Lindy Exchange is about? Don’t worry, we haven’t. Here’s what you can expect:
– 4 days of dancing and partying
– Great live bands of both swing jazz and blues music
– Taster classes with live music and talented musicians
– A great community of volunteers
– More taster classes with inspiring teachers
– Denmarks’ biggest lindy hop party
– Daytime activities to explore the city and hang out with new and old friends


Copenhagen Lindy Exchange is organized by volunteers and financially supported by SwingShoes, the oldest and biggest swing dance association in Copenhagen. Since 2000, SwingShoes have offered classes in lindy hop and solo jazz. With a mission to give back to the local swing community, SwingShoes has supported the organisation of Copenhagen Lindy Exchange both financially and with dedicated volunteers.

Wednesday Night Hop 25/5 + Beginners Blues Dance Class

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

Every Wednesday until the 8th of June!

 • Beginners Blues dance class: 19:00-20:00 (Spegel salen)**
 • Teachers: Katti & Pelle
 • Social Swing dance: 19:00-22.30 (Stora salen)
 • Social Blues Dance: 20:00-21:00 (Spegel salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members

** Door fee includes the beginners Blues dance class. No partner needed. Just Drop-in and join us! As blues dance has many layers and styles the class will also have something for the more experienced dancer.

*COVID-restrictions in Sweden will be lifted at the 9th of February, and we will therefore reopen our Wednesday Night Hop.

Stay home if you are feeling ill or have any symptoms.

If you’r not vaccinated it’s still recommended to avoid crowds.

This in accordance with the public health agency of Sweden.
source: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
www.catscorner.se/
(http://www.heptown.com/organizer/cats-corner/)

SWING CLASSES?

This is also the new home for some of HepTowns weekly classes: Take a look at
www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start. Registration will open in December and more information will be available before that at
www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen Visa mindre

Monday Night Swing Finale + Beginners Lindy Hop Class 23/5

Join us for the last swing-out this spring on the big smooth hard wood dance floor in Gasquesalen at Kårhuset in Lund.

For those that are new to swing tonight the evening starts with an included 1h Lindy Hop class for beginners. It’s a taster class were we will in a fun and easy way will give you some moves to later use on the social dance. To leran more join the beginners weekend.
https://www.heptown.com/classes/#beginners

We mostly dance Lindy Hop but you can often find someone dancing Balboa and Collegiate Shag.

Pree-book entrance for best price

Monday Night Swing

Social swing dance / Swing Practice

 • Open: tonight 18-22 (normal night 20-22)
 • Beginners drop-in class included 18.15-19.15
 • Social dance 19.15-22.00
 • Kårhuset, Gasque salen, John Ericssons väg 3 (enter through the amphitheater)
 • Pre-booked entrance fee: 70kr / Student or Youth 40kr
 • Swish/cash at the door 80kr
 • Swing DJ:
 • Information: https://www.heptown.com/monday-night-swing/

 • Information på Svenska: https://www.heptown.com/sv/mandagsswing/

Volunteer and get in for free

You can volunteer for about 1/2 an hour to get in for free. Just ask for Håkan to get more information or email classes@heptown.com

The volunteer schedule and sign-up is now available online
Schedule: https://bit.ly/mondaycrew
Sign-up: https://bit.ly/catcrewme

More social dances starting with a beginners class

https://www.heptown.com/calendar/category/beginners-class/

Lindy Hop Classes Fall 2022

Kårhuset is also the home of some of our classes, with more classes at Smålands Nation and in Malmö

Beginners weekends
https://www.heptown.com/classes/#beginners

Full semester continued to advanced

Lindy Hop Course Schedule

Book a ticket
Facebook-events
Lindy Hop Registration

#LindyHop #Lund #Kårhuset

Copenhagen Balboa Weekend Spring 2022

Join us for an amazing weekend of Balboa – and enjoy springtime in Copenhagen while you are here!

We offer six hours of classes on three levels with renowned international teachers Anna-Maria & Ralf Bernhard and Gašper Hrovat.

Classes will take place at Serapionsorden (Saturday) and Kulturhuset Indre By (Sunday)…

…but we will kick it off with a party on the Friday with live Balboa music at Serapionsorder at Haveselskabetsvej 3B. On Saturday night we will have another great party with live music at Serapionsorden. On Sunday evening, we will throw a cozy afterparty at a well-known speakeasy very close to the teaching venue.

Registration is open! Please sign up, like and share this event and stay tuned!

Wednesday Night Hop 18/5

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

Every Wednesday until the 8th of June!

 • Social dance: 19.00-22.30 (Stora salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members
 • Volunteer for the front desk*: http://catscorner.se/volunteering/

*Want to help out?
We often need help at the front desk.
For 30 min of your time, you’ll receive free entrance for the night.
There’s a list at the front desk.
And you can also sign-up in advance here:

Front desk volunteering

*COVID-restrictions in Sweden will be lifted at the 9th of February, and we will therefore reopen our Wednesday Night Hop.

Stay home if you are feeling ill or have any symptoms.

If your not vaccinated it’s still recommended to avoid crowds.

This in accordance with the public health agency of Sweden.
source: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
www.catscorner.se/
(http://www.heptown.com/organizer/cats-corner/)

SWING CLASSES?

This is also the new home for some of HepTowns weekly classes: Take a look at
www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start. Registration will open in December and more information will be available before that at
www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen Visa mindre

Swing Dance Workshop: Mama’s Stew!

Skip your next gym workout and come and join us for the Mama’s Stew! And no, it’s not going to be a cooking workshop, but the new solo jazz routine our incredible Hazni Demir will teach us. 💃

Please sign up here: https://forms.gle/2h8kkQuk2U8zdzcs5. Participation is free of charge/donation-based. All proceeds will go to support Ukraine. 💙💛

After this class, we won’t host any other dance workshops for a while, so you better not miss it!

Monday Night Swing Dance + Social Solo Jazz Dance Class 16/5

Join us and swing-out on the big smooth hard wood dance floor in Gasquesalen at Kårhuset in Lund.

To make it easier for dansers staying after the Malmö Spring Jump there is no membership fee added when you register for this night.

Pree-book entrance for best price

https://www.heptown.com/monday-night-swing/#book

Social swing dance / Swing Practice

 • Open: tonight 18-22 (normal night 20-22)
 • Included theme class: Social Solo Jazz Dance 18.15-19.15
 • Teacher Jenny Gustavson
 • Social dance 19.15-22.00
 • Kårhuset, Gasque salen, John Ericssons väg 3 (enter through the amphitheater)
 • Pre-booked entrance fee: 70kr / Student or Youth 40kr
 • Swish/cash at the door 80kr
 • Swing DJ: Jenny & Ika
 • Information: https://www.heptown.com/monday-night-swing/

 • Information på Svenska: https://www.heptown.com/sv/mandagsswing/

Volunteer and get in for free

You can volunteer for about 1/2 an hour to get in for free. Just ask for Håkan to get more information or email classes@heptown.com

The volunteer schedule and sign-up is now available online
Schedule: https://bit.ly/mondaycrew
Sign-up: https://bit.ly/catcrewme

Lindy Hop Classes Spring 2022

Kårhuset is also the home of some of our classes, with more classes at Smålands Nation and in Malmö

Beginners weekends

Lindy Hop and other Swing dance classes

Full semester continued to advanced

Lindy Hop Course Schedule

Book a ticket
Facebook-events
Lindy Hop Registration

#LindyHop #Lund #Kårhuset

Lindy Hop beginners’ weekend & Party in Malmö 13-14/5

En fantastisk nybörjarhelg i samarbete med Cats’ Corner som inkluderar STOR fest med livemusik på lördagskvällen och en te-dans på söndagskvällen tillsammans med internationella dansare på deras Malmö Spring Jump dansläger.

Anmäl dig nu:
https://www.heptown.com/sv/kurser/#ny

Eller prova först:
https://www.heptown.com/sv/calendar/category/nyborjarkurs/

Malmö Spring Jump:
Home

A fantastic beginners ‘weekend in collaboration with Cats’ Corner which includes a BIG party with live music on Saturday night and a tea dance on Sunday night together with international dancers at their Malmö Spring Jump dance camp.

Sign-up now:

Lindy Hop and other Swing dance classes

Or try it first:
https://www.heptown.com/calendar/category/beginners-class/

Malmö Spring Jump:
Home

Mina och Jonas har undervisat tillsammans i snart fem år. Musiken är i fokus i deras dans och de ägnar mycket tid på detaljerna i grundtekniken. De eftersträvar att bevara den autentiska stilen men med stor öppenhet för att själv kunna finna sin egen tolkning i dansen.

Mina and Jonas have been teaching together for nearly five years. Music is the main focus of their dance, and they spend a lot of time working on the details in basic technique. They strive to preserve the authentic style but also to open up for the possibility of finding one’s own interpretation of the dance.

Malmö Spring Jump 2022

On May 13-15 2022 we will jump once again!

Join us for a swingin’ weekend in beautiful Malmö with live music, amazing teachers, and lots of dancing!

Buy tickets at
Home

Fab teachers:
The DecaVitas
Hanna & Mattias Lundmark
LinaMaria Bengtsson & Mattias Bruzelius

Roaring bands:
Nanna Carling Swing band
Swing Street Orchestra

Follow this event and give our Facebook page a like to make sure you don’t miss any updates!

The Malmö Spring Jump Facebook page: https://www.facebook.com/malmospringjump

Read more on our website: https://malmospringjump.com/

What is Malmö Spring Jump?
Malmö Spring Jump is an international swing dance festival in Malmö, located in the very south of Sweden. There will be Lindy Hop workshops, social dancing to great live bands, and lots of other fun activities!

This spring our feet are sure ready to jump extra high, and we hope you all feel the same!

See you in Malmö!

Best wishes,
The organizers of Malmö Spring Jump and Cats’ Corner

Wednesday Night Hop 11/5 + Beginners Blues Dance Class

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

 • Beginners Blues dance class: 19:00-20:00**
 • Teachers: Philippa & Vivien
 • Social Swing dance: 20:00-22.30 (Stora salen)
  Social Blues Dance: 20:00-?? (Bistro baren)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members

** Door fee includes the beginners Blues dance class. No partner needed. Just Drop-in an join us!

*COVID-restrictions in Sweden will be lifted at the 9th of February, and we will therefore reopen our Wednesday Night Hop.

Stay home if you are feeling ill or have any symptoms.

If you’r not vaccinated it’s still recommended to avoid crowds.

This in accordance with the public health agency of Sweden.
source: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
www.catscorner.se/
(http://www.heptown.com/organizer/cats-corner/)

SWING CLASSES?

This is also the new home for some of HepTowns weekly classes: Take a look at
www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start. Registration will open in December and more information will be available before that at
www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen Visa mindre

Monday Night Swing + Beginners Lindy Hop Class 9/5

Join us and swing-out on the big smooth hard wood dance floor in Gasquesalen at Kårhuset in Lund.

For those that are new to swing tonight the evening starts with an included 1h Lindy Hop class for beginners. It’s a taster class were we will in a fun and easy way will give you some moves to later use on the social dance. To leran more join the beginners weekend.
https://www.heptown.com/classes/#beginners

We mostly dance Lindy Hop but you can often find someone dancing Balboa and Collegiate Shag.

Pree-book entrance for best price

https://dans.se/heptown/shop/?event=155897

Monday Night Swing

Social swing dance / Swing Practice

 • Open: tonight 18-22 (normal night 20-22)
 • Beginners drop-in class included 18.15-19.15
 • Social dance 19.15-22.00
 • Kårhuset, Gasque salen, John Ericssons väg 3 (enter through the amphitheater)
 • Pre-booked entrance fee: 70kr / Student or Youth 40kr
 • Swish/cash at the door 80kr
 • Swing DJ:
 • Information: https://www.heptown.com/monday-night-swing/

 • Information på Svenska: https://www.heptown.com/sv/mandagsswing/

Volunteer and get in for free

You can volunteer for about 1/2 an hour to get in for free. Just ask for Håkan to get more information or email classes@heptown.com

The volunteer schedule and sign-up is now available online
Schedule: https://bit.ly/mondaycrew
Sign-up: https://bit.ly/catcrewme

Lindy Hop Classes Spring 2022

Kårhuset is also the home of some of our classes, with more classes at Smålands Nation and in Malmö

Beginners weekends
https://www.heptown.com/classes/#beginners

Full semester continued to advanced

Lindy Hop Course Schedule

Book a ticket
Facebook-events
Lindy Hop Registration

#LindyHop #Lund #Kårhuset

HFS party – Dusty Rag Jazz Band

Friday Party in the home of happy feet!

Join a great evening of dancing and hanging out in our cozy studio. The popular Dusty Rag Jazz Band will play two sets of wonderful live music at the party

Time: 19.00-01.00
Location: Ørnevej 33, 2400 Kbh NV (5min walk from Nørrebro station and the new metro station).
Entrance: 160 kr. (student price: 130 kr. via valid Student ID)
No online sale, only tickets in the door. Just show up on the day 🙂

Evening’s attractions:
– Intro class to Lindy Hop for beginners at 19.05-19:55 with Monica & Rui
– Taster class in Jazz-Waltz with Birk & Mette at 19:55-20:40
– Mini-taster class in Jitterbug Stroll with Namiko at 21:30-21:50
– DJ Miranda
– Late night Jam in Alhambra at 23:10 with Ulrich

SCHEDULE:
– Savoy –
20.00-20.45 = DJ Miranda
20.45-21.30 = Dusty Rag Jazz Band
21.30-22.05 = DJ Miranda & Shows
22.05-23.00 = Dusty Rag Jazz Band
23:00-23:20 = DJ Miranda
– Alhambra –
19.05-19.55 = Intro class for beginners in Lindy Hop w/ Monica & Rui
19:55-20:40 = Mini-Taster in Jazz Waltz w/ Mette & Birk
20:40-21:30 = (playlist music)
21:30-21:50 = Mini-Taster in Jitterbug Stroll w/ Namiko
23:05-00:40 = Musician Jam (2sets)
00:40-01:00 = Music for late night dancers

JAM IN ALHAMBRA
Late night Jam in Alhambra from around 23:10 with jam-leader of the evening Mr. Ulrich!

Have fun!

Wednesday Night Hop + Beginners Lindy Hop class 4/5

Welcome to Cats’ Corners swingin’ Wednesday Night Hop at Moriska Paviljongen.

 • Beginners Lindy Hop taster class: 18.30-19.30 (Stora Salen)
 • Social dance: 19.30-22.30 (Stora Salen)
 • Ballroom door fee: 70kr, 50kr for Cats’ Corner members
 • Volunteer for the front desk**: http://catscorner.se/volunteering/

*Door fee includes the beginners taster class.

**Volunteering?
We often need help at the front desk.
For 30 min of your time, you’ll receive free entrance for the night.
There’s a list at the front desk.
And you can also sign-up in advance here:

Front desk volunteering

*COVID-restrictions in Sweden will be lifted at the 9th of February, and we will therefore reopen our Wednesday Night Hop.

Stay home if you are feeling ill or have any symptoms.

If your not vaccinated it’s still recommended to avoid crowds.

This in accordance with the public health agency of Sweden.
source: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

LINDY HOP

The main dance on Wednesdays’ is Lindy Hop, a swing dance originating in the 30-40s in Harlem, NY. But you are always welcome to dance whatever you like or just hang out
www.youtube.com/results?search_query=lindy+hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop

CATS’ CORNER

Cats’ Corner is a non-profit dance organisation from Malmö. Our main focus is Lindy Hop, but we gladly also dance Charleston, Balboa, Shag, Blues, Authentic Jazz and other Swing dances.
www.catscorner.se/
(http://www.heptown.com/organizer/cats-corner/)

SWING CLASSES?

This is also the new home for some of HepTowns weekly classes: Take a look at
www.heptown.com/classes/schedule/

BEGINNERS WEEKENDS

There will be beginners weekends before the ordinary classes start. Registration will open in December and more information will be available before that at
www.heptown.com/classes/

MORISKA PAVILJONGEN

Moriska Paviljongen är Malmös största oberoende kultur- och nöjeshus. Moriskan erbjuder Bistro, Bar, Kulturprogram och Nattklubb på 4 olika scener i en anrik miljö från 1901. Mer info finns på:
www.moriskapaviljongen.se
www.facebook.com/moriskapaviljongen
www.instagram.com/moriska_paviljongen Visa mindre