Lindy Hop nivåindelning för avancerade kurser

Vi kommer att genomföra en ny nivåindelning för våra högsta nivåer i Lindy Hop, E och F. 

Normalt sett har de som redan har gått dessa nivåer undgått att behöva genomgå en audition igen. Men vi har nu tagit beslutet att frångå audition och istället använda nivåindelning för att jämnt fördela nivån på kurserna och höja kvaliteten för deltagarna. Med detta nya system vill vi inkludera alla i denna nivåindelning för att säkerställa att varje individ hamnar på rätt nivå.

Nivåindelningen kommer att äga rum den 30 augusti kl. 18.30 på Ungdomens Hus i Malmö. Där kommer du att få dansa med både våra instruktörer och dina blivande kurskamrater. Det är sedan instruktörerna på dessa nivåer som tillsammans utvärderar och delar in dig till den nivå som bäst passar dina färdigheter och kunskaper.  

Du som är anmäld till men inte delas in till höstens E-kurs erbjuds istället en plats på valfri motsvarande mängd av D-kurser. F-kurserna tar vi betalt för först efter nivåindelningen då det inte finns några kurser samma dag och tid att flytta anmälan till. Du har dock i detta fall rätt att få din anmälan flyttad till valfri kurs på lägre nivå.

Dansanta hälsningar,

Instruktörsgruppen